mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (2023)

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (1)

www.mijnleuven.be www.facebook.com/mijnleuven

Magazine 18

FRONTVROUW VAN DE VLAAMSE JEUGDRAAD

Coverinterview met • TROIS MILLE brengt Leuvenaars dichter bij elkaar • DOSSIER Leuven goes hamburgercrazy • SLACKLINE Spieren kweken met behulp van een touw • JEUGDADVISEURS Vrienden die vrienden in nood willen helpen • SARAH LAUWERS staat als DJ Rafiki op het podium en nog veel meer...

Weggeef!

MAAk kANS Op ééN VAN DE

10 TROiS MiLLE T-ShiRTS. ZiE pAGiNA 42.

VOOR EN DOOR JONGEREN SEpTEMbER/OKTObER/NOVEMbER 2015

NOZiZWEDUbE

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (2)

2

Terwijl jij lekker aan het zonnen was op het strand, hebben wij niet stilge-zeten. Integendeel! Tijdens de zomerva-kantie hebben we heel wat interessante interviews, wetenswaardige wwweetjes en een flinke stapel fotoreportages voor jou gebundeld. Ga vooral rustig zitten en bewonder dit stukje Leuvense literatuur. We hebben er hard voor gewerkt. Zo spraken we o.a. met Sarah, een onderne-mende jonge madam met een passie voor deejayen, zochten we uit welk boek en welke cd of dvd je zeker eens mee naar huis moet nemen en namen we een kijkje achter de schermen van museum M.

Op de cover schittert niemand minder dan Nozizwe Dube, voorzitster van de Vlaamse Jeugdraad. Deze 19-jarige voorzitster is gedreven en gebeten door participatie. Ze zet zich dan ook met hart en ziel in voor de belangen van kinderen en jongeren in Vlaanderen. Laat je op pagina 8 inspireren door haar verhaal. Ook de jeugdadviseurs zetten graag hun beste beentje voor. Zij helpen vrienden en kennissen die het moeilijk hebben. Wil jij net als hen een luis-terend oor zijn of helpende hand bieden? Blader dan snel naar pagina 22 en ontdek wat jij kan doen.

Was de zomervakantie net iets te kort voor jou? En zit je nu met tegenzin terug achter de schoolbanken? Zorg dan dat je de tijd die je voor school moet werken optimaal benut. Zo blijft er voldoende ruimte over voor ontspanning. Op bladzijde 45 vind je handige tips & tricks om dat nieuwe schooljaar – en de bijbehorende papierberg - te overleven. We wensen je alvast heel

VRIJE TIJD : Met mijn camera bij de hand ga ik maar al te graag op verkenning. Ik ben hele-maal in de ban van fotografie en sinds kort deel ik mijn werken op mijn Face-bookpagina: Carl Canlas Photography. LINK MET LEUVEN : Ik woon in Kessel-Lo en zit in het vijfde middelbaar op het Heilig Hartinstituut in Heverlee. Ik studeer er Latijn-Weten-schappen. TIpS:Punto Caffè, Kinepolis, Het Groot Begijn-hof, Speelplein Don Bosco Oud-Heverlee

Voorwoord

Carl17 JAAR

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (3)

2 3

ColofonCONCEpTAfdeling jeugd, Brusselsestraat 61A, 3000 Leuven

016 27 27 50

[emailprotected]

www.mijnleuven.be

pARTNERS30CC, Bibliotheek Tweebronnen, Infohuis stadsvernieuwing, JAC Leuven

Preventiedienst Leuven , Sportdienst Leuven

hOOFDREDACTiE Jeugdcentrum Vleugel F

EiNDREDACTiEEvy Vercammen

REDACTiE Anne Van Meerbeek, Annelies Van Damme, Astrid Janssen, Bieke Roggen,

Bieke Vanbeselaere, Carl Canlas, Daisy Hermans, Denise Mol, Elke Reniers,

Goedele Mafrans, Hanne Decré, Jessica Jacobs, Judith Van Puyvelde, Laura

Baetens, Laura Rabau, Liesa Olislaegers, Lieselot Geutjens, Lisa Decré,

Lorelies Decuypere, Luka Ver Elst, Manon Vandebeeck, Margaux Soubry,

Marieke Rimaux, Mathias Roelants, Mira Sys, Nena Langloh, Quinten

Malfait, Sanne Rinkel, Tinne Cornelissen, Yoric De Vos

DANk JE WELBavo, Esther, Ilah, Moyra, Nele en Sarah van de Klimaatambassadeurs.

Amanuel, Axel, Lars en Vinci van Urban Woorden.

GRAFiSChE VORMGEViNG Jan Goossens

DRUkWERkIPM Printing

VERANTWOORDELiJkE UiTGEVER Dirk Vansina, schepen van jeugd, burgerzaken, monumentenzorg,

feestelijkheden en toerisme

Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

MiJNLEUVEN iS EEN GRATiS UiTGAVE VAN STAD LEUVEN

Voorwoord

MEEWERkEN AAN MiJNLEUVEN?

Ben je 16 of ouder? Schrijf je dan in voor de mijnLeuven-Crew en laat zien wat je in huis hebt! Schrijf artikels, maak fotorepor-

tages en/of illustraties, kruip achter een videocamera of denk mee aan evenementen en projecten die mijnLeuven voor jongeren moet/kan uitwerken. Iedereen is welkom!

MEER iNFO? www.mijnleuven.be/mijnLeuven-Crew

veel succes! Wil je net als mijnLeuven-Crew’ers Margaux en Astrid graag nog wat dromerig terugdenken aan de afgelopen maanden? Lees dan op pagina 26 over het laatste scoutskamp van Astrid en op pagina 52 over Margaux’s avontuur in Zuid-Afrika.

En er is nog meer! We gingen op culi-naire tocht door de straten van Leuven en ontdekten dat Leuven overspoeld wordt door het ene hamburgerrestaurant na het andere. Maar waar kan je eigenlijk naartoe voor een goede en sappige hamburger? Een lijst met niet te missen ‘hamburgerten-ten’ vind je op pagina 16. Voor zij die liever zelf aan de slag gaan met verse ingrediën-ten, hebben we enkele lekkere ovenscho-telrecepten verzameld. Neem een kijkje op bladzijde 58 en nodig snel je vrienden uit!

Wie zich graag nog meer laat inspireren, bladert best even door naar pagina 34. Daar vind je het verhaal van Hannah, een meisje dat zich niet laat kisten door haar dyslexie. Ben je meer een ondernemend type, lees dan op pagina 42 over de plannen van Trois Mille om het Leuvens samenhorigheidsgevoel een serieuze boost te geven. Voor de sportievelingen hebben we nog een portie hiphop klaar staan op pagina 54 en een – uit ondervinding opgestelde - slackline handleiding op bladzijde 30. Dat en nog veel meer vind je terug in de 18de editie van het mijnLeuven magazine. Zak onderuit en geniet ervan!

Carl

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (4)

4 5

06NEWSfEED

08INTERVIEW

Frontvrouw nozizwe Dube

12REpO

Jongeren over De stiJl waarmee ze

uitDrukken wie ze ziJn

15MEDIAWATCH

De klimaats- veranDering, tiJD om in

actie te komen?!

16DOSSIER

leuven goes hamburgercrazy

20REpO

De werelD ronD met airbnb

22REpO

JeugDaDviseurs

24REpO

relaties anno 2015

26AAN HET WOORD

uitDagenDe bosspelen en kilo’s moDDer

27HEbbES!

28TIp VAN DE bIb

30UITGETEST

slackline

32REpO

Jonge mc’s rappen over het leven

34GETUIGENIS

hannah weet sinDs het miDDelbaar Dat

ze Dyslexie heeFt

12

Inhoud nr. 18

16

34

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (5)

4 5

37VRAAG HET AAN

HET JAC

38REpO

habitat in beelD

40WWWEETJES

42pORTRET

trois mille brengt leuvenaars samen

45CHECKLIST

georganiseerD het schoolJaar Door

46pORTRET

sarah staat als DJ raFiki op het poDium

48MENING GEVRAAGD!

wie is Jouw iDool?

50ACHTER

DE SCHERMEN museum m

52WEG VAN LEUVEN

margaux in zuiD-aFrika

54SpORThiphop

57TEST

wat weet JiJ over… Je brein?!

58KOKEN DOE JE zO!

ovenschotels

60HOROSCOOp

62TEST

wat weet JiJ over… Je brein?!

De oplossingen

63STRIp

38

46

54

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (6)

6 7

NEWS feed

Jammin' with Fonske werft aanGa jij in Leuven naar school en ben je gebeten door de organiseermicrobe? Waarom dan niet één van de gezichten achter Jammin’ with Fonske worden?!

De laatste 3 jaar mochten al zo’n 20 jonge bands optre-den bij Fonske, in het midden van onze stad.Een uniek concept, sterk in z’n eenvoud en volledig georganiseerd door jongeren met goesting om ervaring op te doen binnen de evenementenwereld. Wil jij graag één van die jongeren worden die de drijven-de kracht is achter dit concept? Weet dan dat je jaarlijks de kans krijgt om een 4-tal concerten te organiseren en dat je alles wat daarbij komt kijken zelf in handen hebt. Bands uitzoeken en boeken, affiches opstellen, promotie maken voor het evenement… mijnLeuven zorgt dat de stad voor iedere editie toelating geeft, zet een professio-nele geluidsinstallatie klaar, geeft je een werkingsbudget en zorgt voor goede coaching en begeleiding. Je hebt dus alles zelf in handen, maar kan ook rekenen op de steun van mijnLeuven.

GEpRikkELD? Surf naar www.mijnleuven.be/jammin of mail je kandidatuur door naar [emailprotected]. Wil je graag al wat sfeer opsnuiven? Of spreek je graag iemand aan? Zak dan woensdag 23 september af naar het Rector De Somerplein voor de eerstkomende editie van Jammin’ with Fonske!

Forever young Iedereen die geboren is om radiomaker te worden en dat talent graag wil delen met de wereld: spits je oren! Radio Scorpio is op zoek naar nieuw talent voor het radioprogramma Forever Young. Een ideale gelegenheid dus om je eerste (of tweede, of derde) stapjes in de radiowereld te zetten en de nodige ervaring op te doen. Presenteren, nieuws schrijven, reporta-ges maken, techniek regelen… Alles is mogelijk en ervaring is niet vereist.

VOOR MEER iNFO EN VRAGEN kAN JE TEREChT Op www.facebook.com/Scorpioforeveryoung of [emailprotected]

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (7)

6 7

Boeken delen stimuleren Wie regelmatig de gevels van de Leuvense huizen screent, zal ze waarschijnlijk al wel gezien hebben: de boekentil-len. Inderdaad, boekentillen. Boekenkastjes eigenlijk, maar dan opgehangen aan een buitenmuur. De bedoeling? Het uitlenen van boeken stimuleren en boeken (of strips, tijdschriften…) een tweede leven geven. De kastjes worden gemaakt door de leerlin-gen ‘houtbewerking’ van het Vrij Technisch Instituut Leuven en nadien gepersonali-seerd door de buurtbewoners. Zo springen de kleurrijk versierde kasten meteen in het oog .

WiL JE Op ZOEk GAAN NAAR EEN bOEk(ENTiL)? Op www.leuven.be/leven/wijken/boekentillen vind je een lijst met locaties.OOk GRAAG EEN bOEkENTiL iN JOUW STRAAT? Vraag dan via www.leuven.be/leven/wijken/boekentillen je eigen exemplaar aan.

21 SEPTEMBER 2015Internationale Dag van de Vrede2 OKTOBER 2015Dag van de Glimlach 16 OKTOBER 2015Wereld Voedseldag

#dvdjbTijd om die Chiro-, Scouts-, JNM-, KLJ- of andere rokjes en shorten ook eens op vrijdag uit de kast te halen, want op 23 oktober 2015 is het Dag van de Jeugdbeweging en gaat heel jeugdbewegend Vlaanderen in vol ornaat de deur uit. De duizenden jongeren die zich ieder jaar opnieuw inzetten om meer dan 240.000 kinderen en jongeren een jaar vol spel en plezier te bezorgen verdienen het dan ook om extra in de bloemetjes gezet te worden. En dit jaar wordt dat zelfs op muzikale wijze gedaan. Het thema van de Dag van de jeugd-beweging is dan ook ‘Zingt!’. Op tocht, aan het kampvuur, tijdens de afwas of voor het slapengaan. In een jeugdbeweging wordt er wat afgezongen. Want samen zingen doet deugd! Luid en vals of zacht en oprecht: zingen doet wat met een mens. Het schept een band, creëert sfeer en roept emoties op. Samen zingen laat niemand onberoerd. DAT GAAT VONkEN GEVEN!

MEER iNFO: www.dagvandejeugdbeweging.be Tip: kom die dag naar het Martelarenplein in Leuven. Hoe vroeger, hoe beter! #ontbijtactie

The Big Draw Van 7 tot en met 11 oktober 2015 wordt de Leuvense binnen-stad overspoeld door een golf aan tekenplezier. En dat allemaal in het teken van The Big Draw, een project dat reeds in Gent en Antwerpen uitgewerkt werd maar waar nu ook KUNSTWERKT haar schouders onder zet. In samenwerking met een heleboel Leuvense organisaties worden allerlei creatieve activiteiten op poten gezet. Denk aan work-shops, wandelroutes, tentoon-stellingen, lezingen en – vooral – tekenacties doorheen de stad. Dringend tijd dus, om Leuven om te toveren tot één groot atelier waar de meeste fantasierijke ideeën tot leven kunnen komen!

MEER WETEN? www.thebigdraw.be

Om teonthouden

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (8)

8 9

NOzIzWE DUbE (19) ONTpOpTE zICH VAN pOLITIEK VLUCHTELINGE TOT VOORzITSTER VAN DE VLAAMSE JEUGDRAADInterVIew

“politiek had aanvankelijk

een negatieve connotatie voor mij”

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (9)

8 9

Heeft je ervaring met de dictatuur in Zimbabwe beïn-vloed hoe je tegen

politiek aankijkt? “Toen ik naar België kwam, had ik een verschrikkelijke afkeer van politiek. Ik wilde er niets mee te maken hebben omdat de politiek in Zimbabwe mijn leven zo bemoei-lijkt heeft. Maar hier besefte ik dat politiek niet overal hetzelfde gevoerd wordt. Daardoor waardeer ik veel kleine zaken meer, dingen die autochtone Belgen misschien als heel normaal en alledaags beschouwen. Zoals naar school kunnen gaan bijvoorbeeld. Mensen die niet met een bepaald gebrek hebben geleefd, beseffen vaak niet hoe goed ze het hebben.”“Ondertussen is alles veranderd en kijk ik niet meer naar politiek door de getinte lens van de dictatuur, maar zie ik de transparantie van de politiek in België en hoe iedereen in principe betrokken wordt. Daarom probeer ik zelf ook zoveel mogelijk meningen van jongeren te verza-melen en deze te vertolken naar de regering.”

Wat is je drijfveer?“Ik word grotendeels gedreven door het idee dat je stem gehoord moet worden, ongeacht je situatie. In elk aspect van het leven wil iedereen graag dat er naar hen geluisterd wordt. Iedereen zijn mening is belangrijk en toleran-tie voor elkaars opinie absoluut noodzakelijk. Ik zie dat als een fundamenteel basisrecht.”

Hoe ben je aan je politieke engagement begonnen?“Ik kwam bij de Vlaamse Jeugd-raad terecht via mijnLeuven, waarvoor ik artikels schrijf. Op een dag, zo’n drie jaar geleden, zag ik op de website van mijn-Leuven een oproep voor

NOzIzWE DUbE (19) ONTpOpTE zICH VAN pOLITIEK VLUCHTELINGE TOT VOORzITSTER VAN DE VLAAMSE JEUGDRAAD

amper veertien jaar was Nozizwe (19) toen ze haar moeder, die het dictatoriale regime van zimbabwe ontvluchtte, volgde en naar belgië kwam. met haar grote waardering voor alle-daagse vrijheden en maatschappelijk engage-ment wierp deze doorzetster zich in no time op als stem van de vlaamse jeugd. wij zochten een gaatje in haar overvolle agenda om te ontdek-ken wat haar drijft. TEKST: DENISE MOL, fOTO’S: MATHIAS ROELANTS ➔

"Ik word ge-dreven door het idee dat je stem gehoord moet worden, ongeacht je situatie"

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (10)

10 11

het project ‘jongerenambas-sadeurs voor participatie’.

De bedoeling van dat project was de rol van Vlaanderen in Europa vertegenwoordigen tijdens een jeugdconferentie in Denemarken. Ik schreef me in omdat het voor mij een manier was om mijn taal-vaardigheid te verbeteren en dat het daarnaast een goede kans was om te netwerken.”“Tijdens het project kreeg ik de bevestiging dat ik goed was in wat ik als jongerenambassadeur deed. Daardoor ben ik blijven plakken in de politiek. Bovendien kwamen er op dat moment net twee plaatsen vrij in de Algemene Vergadering (AV) van de Vlaamse Jeugdraad. Ik wist toen eigenlijk niet wat die vergadering precies inhield – wat er gebeurde, wat de doelstellin-gen waren, enz. –, maar op zo’n moment moet je een sprong in het diepe durven wagen. Ik stelde mezelf kandidaat en werd niet veel later verkozen. Zo heb ik anderhalf jaar van het vorige mandaat in de Jeugdraad gezeteld als AV-lid. Vorig jaar, in november, was de Vlaamse Jeugdraad dan op zoek naar een nieuwe lichting AV-leden. Opnieuw stelde ik mij kandidaat, en opnieuw werd ik verkozen. Als kers op de taart, ben ik in februari dan intern verkozen tot voorzits-ter.”

Wat is het leuke aan je func-tie als voorzitster?“Mijn functie als voorzitster is heel veelzijdig. Van vergaderingen voorzitten tot een keer op ‘De Ze-vende Dag’ spreken of in de krant verschijnen als woordvoerster. Dat geeft mij de kans om te proeven van verschillende aspecten van de samenleving. Ik ontmoet ook heel wat interessante mensen en ik kan de jongeren van Vlaanderen

vertegenwoordigen. Dat ik zoveel verschillende ervaringen kan op-doen, dat vind ik geweldig.”

Hoe kan politiek volgens jou aantrekkelijker gemaakt worden voor jongeren? “Ik denk dat veel jongeren nog moeten inzien dat politiek niet en-kel draait om ingewikkelde termen en complexe wetten. Politiek gaat over de alledaagse dingen waar je tegenaan loopt. Kijk naar mobi-liteit. Het kan enorm frustrerend zijn dat sommige nachtbussen afgeschaft worden en jij daardoor ergens gestrand achterblijft na een avondje uit. Die beslissingen over

bezuinigingen worden gemaakt door politici. Dus politiek hoef je zeker niet ver te zoeken. En het is eigenlijk ook boeiend, omdat je op die manier invloed kan hebben op de invulling van je leven.”

Wat moeten we ons voorstel-len bij een drukke dag in je leven? “Soms gaan we met de Vlaamse Jeugdraad op overleg bij de minis-ter van Jeugd, Sven Gatz, zodat we goed op de hoogte zijn van wat er in de politieke actualiteit speelt en we de minister mee op sleeptouw kunnen nemen in onze adviezen. Op zo’n dag zak ik doordeweeks na school meteen af naar Brussel en ga ik met de coördinator van de Vlaamse Jeugdraad naar het Kabinet van minister Gatz. Soms moeten we voor een bepaald advies ook met andere politieke partijen aan tafel gaan zitten. Omdat de Vlaamse Jeugdraad poli-tiek neutraal tracht te zijn, is het belangrijk om in dialoog te gaan met alle verschillende politieke partijen. Mijn werkritme is eigenlijk erg afwisselend. De ene week

InterVIew

"Ik denk dat veel jongeren nog moeten inzien dat politiek niet enkel draait om ingewikkelde termen en com-plexe wetten"

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (11)

10 11

kan het erg rustig zijn, terwijl ik de week erna bijna iedere dag in Brussel moet zijn. Soms word ik ook uitgenodigd om een speech te geven op een evenement of vragen ze mij om een column te schrijven. Daar kruipt tijd is, maar het is wel leuk.”

Loop je tegen bepaalde pro-blemen aan? “Als woordvoerster van een orga-nisatie vatten mensen wat ik zeg in naam van de Vlaamse Jeugdraad soms op als mijn persoonlijke mening. Als ze het oneens zijn met wat ik – voor mijn organisatie, in naam van alle jongeren – zeg, val-len ze mij daar soms persoonlijk op aan via sociale media. In het begin vond ik dat moeilijk, maar gaande-weg leer je daarmee omgaan. Zeker als het mensen zijn die je helemaal niet kent, moet je de mentale switch kunnen maken om de reac-ties niet persoonlijk op te vatten en ze eigenlijk wat te negeren.”

Heb je tips voor jongeren die zich ook willen engageren voor jeugdbeleid?“Het is makkelijk om in je eigen gemeente na te gaan wat er gebeurt op vlak van lokaal jeugdbeleid. Normaal gezien heeft de lokale jeugdraad een Facebookpagina,Twitteraccount en/of website waar je informatie kan terugvinden. Wanneer die jeugdraad iets organiseert, kan je bijvoorbeeld eens binnenspringen. Je wordt gegarandeerd met open armen onthaald. Ook kan de jeugd-raad je helpen met informatie. Van hoe je bijvoorbeeld een fuif kan organiseren tot hoe je betrokken kan zijn bij plaatselijke projecten, mocht je daar interesse in hebben. Ook kan je langsgaan bij verschil-lende jeugdwerkorganisaties.”

1 Het kleine BegijnHOf “Deze verborgen oase vind ik een heerlijk rustieke plek om te wandelen. Ik kan er helemaal tot rust komen na een hectische week. Toevallig vond ik deze plek toen ik verdwaalde met een vriendin. Onze weg kwijt raken was toen opeens niet zo erg meer. Super mooi!”kLEiN bEGiJNhOF, LEUVEN

2 BiB tweeBrOnnen “Met mijn passie voor alles wat met taal te maken heeft, mag de bibliotheek niet in mijn lijstje ontbreken. Ik hoef er niet dagelijks naartoe om de hele catalogus te verslinden, soms is het ook gewoon fijn om er rustig te studeren. Het is er gezellig ingericht en je kan er leren zonder het idee te hebben dat de muren op je afkomen.”RiJSChOOLSTRAAT 4, LEUVEN

3 greenway “Een van mijn vriendinnen is vegetarisch, dus voor een gevarieerde lunch – ze kan niet altijd een broodje smos nemen natuur-lijk – gaan we graag naar Greenway. Zelf ben ik geen vegetariër, maar ik vind het eten er heel lekker. En zo doe ik meteen gezond mee. Tegenwoordig ben ik er klant aan huis.”pARiJSSTRAAT 12, LEUVEN

4 Quetzal “Naar deze chocoladebar ga ik wanneer ik tijd heb voor mijn guilty pleasure. Het is fantastisch dat je een volledige menukaart voorgeschoteld krijgt met waanzinnige keuzes, die ook te verkrijgen zijn in drie chocoladesoorten. En als je vrienden geen chocoladeliefhebbers zijn, zijn er ook nog de smoothies. Erg handig.”ALFONS SMETSpLEiN 3/F, LEUVEN

VAN NOZiZWELeuventips

bEN

iEUW

D N

AA

R D

E LE

UVEN

SE J

EUG

DRA

AD

, kA

biN

ET J

? C

hEC

k p

AG

iNA

64!

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (12)

12 13

MiJN STiJL,

MiJN VERhAAL

3

1

2

repo — 5 jOngeren Over de stijl waarmee ze uitdrukken wie ze zijn

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (13)

12 13

Erbij horen en toch uniek zijn, dat is wat we allemaal willen. De tijd dat cool zijn betekende dat we er allemaal hetzelfde moesten uitzien, ligt gelukkig ver achter ons. experimenteren met stijlen is vandaag dan ook helemaal toegestaan. Jezelf zijn een absolute must. maar hoe doe je dat juist? wij gingen op zoek naar jongeren die een manier vonden om zichzelf te onderscheiden. Jongeren met een eigen stijl. "opvallen is niet het doel, maar het hoort er wel bij." TEKST EN fOTO’S: ELKE RENIERS

1. Esther (14)

"DE MEESTE MENSEN VINDEN HET LEUK DAT IK MIJ zO DURf UITDRUKKEN" Ik stoor mij totaal niet aan de me-ning van anderen.” Aan het woord is Esther, veertien en verknocht aan kledingstukken die net dat tikkeltje aparter zijn.

Hoe zou jij je stijl omschrij-ven Esther?“Ik denk niet dat je mijn stijl ergens kan onderbrengen, het is echt mijn eigen ding geworden. Ik zoek kleding die andere mensen niet onmiddellijk zouden uitkiezen. Dat kan gaan van extreem flashy tot opvallend donker. Ik zoek ook kledingstukken die op het eerste zicht niet speciaal lijken, maar wel leuk kunnen worden door de manier waarop je ze combineert. Ik haal mijn inspiratie vaak op websites zoals Instagram of bij modebloggers.” Krijg je vaak reacties op je stijl? “Soms krijg ik wel rare blikken. In het begin merk je ook wel dat mensen je nakijken, maar nu zie ik dat allemaal niet meer. Ik ben ook helemaal geen extravert persoon. Opvallen is niet het doel, maar het hoort er wel bij. De meeste mensen vinden het net leuk dat ik mij zo durf uitdrukken.”Zou je nog in een saaie doordeweekse outfit willen kruipen?

“Dat gebeurt nog wel eens hoor. Als ik bijvoorbeeld op vakantie ga en iets comfortabel aan moet. Maar ik voel me achteraf ook altijd heel goed als ik terug mijn eigen kleding kan aandoen. Mijn kledingstukken geven mij zelfver-trouwen. Ik voel me goed in mijn outfits.”

2. Trix (18) & Allison Lynn (20)"TATTOOS zIJN UNIEK. zE MA-KEN JE ANDERS WAARDOOR JE MINDER OpGAAT IN DE MASSA"Naast kleding kan je ook ex-perimenteren met tattoo’s en piercings. Trix en Allison-Lynn be-zegelden hun vriendschap met een matching tattoo. Boys whatever, babes forever. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een tattoo te laten zetten? Allison: “Bij mij kwam dat eigen-lijk vooral door mijn ex-vriend. Hij luisterde naar metal en zat al in het tattoowereldje. Ik heb tattoo’s altijd al mooi gevonden, maar ik dacht altijd dat het niets voor mij was. Door hem heb ik het toch gedurfd.”Trix: “Ik heb me vooral laten beïnvloeden door mijn vrienden. Maar ook door mijn oudere broer, die al een tattoo had. Ik keek altijd heel fel naar hem op. Ook Tumbler en Instagram hebben een rol gespeeld.”Allison: “We beïnvloeden elkaar

nu ook heel fel. Als Trix bijvoor-beeld een tattoo of piercing laat zetten, ga ik mee en meestal krijg ik dan ook weer zin om er eentje te laten zetten.”Trix, jij ben nog maar net 18 en hebt toch al een grote tattoo in je nek en op je bovenbenen. Vanaf welke leeftijd mag je een tattoo laten zetten? Trix: “Eigenlijk pas vanaf je 18 jaar, maar ik had mijn eerste tattoo al op 17 jaar, omdat mijn ouders toestemming hadden gegeven. Ze hebben daar eigenlijk nooit moeilijk over gedaan.”Allison: “Mijn moeder vindt het wel minder leuk. Ze vindt dat ik mijn lichaam ermee verpest. Een aantal van mijn vrienden snappen ook niet goed waarom ik daar zoveel geld aan wil uitgeven.”Trix: “Een grote tattoo laten zetten kost al gauw 200 tot 300 euro. We gaan daar in de vakantie speciaal voor werken.”Hebben ze ook een betekenis? Trix: “Tot nu toe is de enige tat-too met betekenis onze matching tattoo. Die staat voor het feit dat we beste vriendinnen zijn en altijd elkaar verkiezen boven iedereen. De rest zijn gewoon mooie teke-ningen.”Denken de meeste mensen dat jullie stoere chicks zijn? Allison: “Ja, toch wel. Onlangs kwam er een jongen naar mij om te vragen of ik al drugs

MiJN STiJL,

repo — 5 jOngeren Over de stijl waarmee ze uitdrukken wie ze zijn

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (14)

14 15

had gerookt. Ik heb dat nog nooit gedaan, maar daaraan

merk je wel dat er bepaalde as-sociaties vasthangen aan piercings en tattoo’s. Ik luister misschien wel naar heavy muziek, maar soms voel ik me eigenlijk best wel een seut (lacht).”Trix: “De vriendinnetjes van mijn veertienjarige zus vinden mij ook echt een badass, maar ik zie mezelf zo niet. Veel mensen in het metal- en tattoowereldje zijn eigenlijk super lieve mensen.”Zouden jullie nog tattoo’s laten zetten? Allison: “Absoluut. Iemand waar we enorm naar opkijken is bijvoorbeeld Femke Fatale. Zij is tattoomodel en haar hele lichaam staat vol. Dat is voor ons allebei echt een droom. Het enige wat ons momenteel nog tegenhoudt is de onzekerheid over welke job we later zullen uitoefenen. Al snap ik niet waarom mensen met tattoo’s bepaalde jobs niet zouden kunnen uitvoeren.”

3. Lars (16) "DE T-SHIRT DIE IK NU DRAAG IS ONTWORpEN DOOR MIJN MOEDER"Sommige muziekstijlen brengen ook een bepaalde kledingstijl met zich mee. Voor Lars is hiphop zijn wereld. Wat versta jij onder een hiphop stijl Lars? “Aangezien de stijl heel hard samenhangt met de muziek is het vaak geïnspireerd door bepaalde artiesten. Artiesten waar ik zelf naar opkijk zijn bijvoorbeeld Chris Brown en Big Shawn. Maar bin-nen de hiphopstijl heb je wel nog verschillende substijlen.” Behoor je zelf tot één van die stijlen?“Ik neem de stijl van mijn favoriete artiesten wel over maar probeer er

toch ook wel mijn eigen ding van te maken. Tegenwoordig probeer ik meer Afrikaanse invloeden op te nemen in mijn kledingstijl. De T-shirt die ik nu draag bijvoorbeeld is door mijn moeder ontworpen. Ze ontwerpt zelf kleren die een combinatie zijn van de Afrikaanse mode en de Westerse cultuur. Als ik een stuk van haar draag, dan weet ik zeker dat niemand anders dat heeft.”Wil je daarmee je persoon-lijkheid uitdrukken? “Voor mij draait het eigenlijk vooral om eigenheid. Al vind ik de mening van mijn vrienden wel belangrijk. Als ik een kledingstuk

uniek vind terwijl anderen het eigenlijk gewoon lelijk vinden, dan vind ik het belangrijk dat mijn vrienden me dat zeggen. De men-sen in mijn vriendengroep hebben zowat dezelfde stijl. Zo voel ik mij deel van mijn vriendengroep, maar toch ook anders.”

4. Céline (21) "TIJDENS MIJN CITyTRIp NAAR ROME VROEGEN HEEL WAT MENSEN Of zE MET MIJ Op DE fOTO MOCHTEN"Steeds meer jongeren durven het aan om hun haar in een felle kleur te verven. Céline koos voor knalroze. Vanwaar het idee om je haar roze te laten verven? “Ik ben heel erg fan van de pin-up stijl en volg verschillende model-len op Facebook en Instagram, zoals bv. Diablo Rose. Maar ook de modellen van kledingmerken als Collectif Clothing en Pin-up girl clothing. Zij hebben echt alle haarkleuren!”Vertaalt je roze haar zich ook in de rest van je kledij? “Vaak neig ik naar de vintage, retro en pin-up stijl. Ik koop ook heel wat spullen tweedehands. Ik vind het vreselijk om saaie kleren te moeten dragen. Je zal me dus zelden in een jeans met T-shirt zien.”Weerspiegelt je haar je per-soonlijkheid? “Ik ben eigenlijk iemand die zelden iets impulsiefs doet. Ook over mijn roze haar heb ik maanden lopen twijfelen. Maar buiten mijn roze haar zie ik er eigenlijk heel normaal uit. Misschien ben ik ook wel zo: een grijze muis, maar dan met een hoekje af. Ik kan me vooral erg vinden in de ideeën van de pin-up cultuur: vrouwelijk maar toch sterk, zelfstandig en een tik-keltje gedurfd.”

➔4

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (15)

14 15

? ?MEDiA watchDat het klimaat aan het veranderen is, weet intussen (bijna) iedereen. De verschil-lende media berichten er dan ook steeds vaker over. Maar doen ze dit genoeg en – vooral - op de juiste manier? mijnLeuven ging te rade bij de Klimaatambassadeurs!

➔ Als de Klimaatambassadeurs denken aan bericht-geving over de klimaatproblematiek, valt het hen vooral op dat ze zich niet betrokken voelen. “De media stelt de problemen rond het klimaat voor als een ver-van-mijn-bed probleem, maar dat klopt na-tuurlijk niet”, zegt Moyra. Esther valt haar bij: “De kranten benaderen alles te groot en te globaal, waardoor mensen het allemaal wel erg vinden maar ze zich er niet verantwoordelijk voor voelen.” Sarah gaat akkoord: “Je krijgt het gevoel dat je zelf niets kan doen aan de klimaatproblematiek en dat alles afhangt van enkele machthebbers die beslissingen moeten nemen.” ➔ Ook Ilah vindt dat er in de media te weinig aandacht wordt geschonken aan de rol van het individu. “We schuiven te veel de verantwoordelijkheid voor de klimaatsverandering door naar de overheid. Maar dat klopt niet, want iedereen heeft er zijn aandeel in”, zegt ze. Esther merkt op dat er in de kranten en op tv vaak vooral gefocust wordt op de gevolgen van de klimaatsverandering, maar veel te weinig op wat je kan doen om de verandering tegen te gaan. “Iedereen kan gemakkelijk één dag per week wat minder vlees eten. Zulke kleine dingen helpen echt”, zegt Moyra. “Maar mensen hebben zo snel een excuus klaar om hun gedrag niet aan te passen en dat is toch echt té gemakkelijk”, vindt Ilah. “Ja, zoals dat mensen zeggen dat het geen kwaad kan om met het vliegtuig op reis te gaan ‘omdat het vliegtuig toch vliegt’”, zucht Sarah. ➔ Volgens Moyra is er soms wel aandacht voor wat we zelf kunnen doen, maar dat is dan steevast op

een beschuldigende manier waardoor het ook geen effect heeft. Daarom stelt Sarah voor om vaker leuke initiatieven en projecten in de kijker te zetten en zo mensen op een positieve manier te informeren en inspireren. “Het is wel belang-rijk dat alle kranten en tv-zenders mee doen en dat er verschillende invalshoeken gezocht worden zodat iedereen aangesproken wordt. En niet alleen de mensen die er al mee bezig zijn.” ➔ Maar naast de media speelt ook de overheid een grote rol. Nele: “Omdat veel mensen totaal niet bezig zijn met de klimaatsverandering mogen we toch ook de overheid niet vergeten in het hele verhaal. Zij kan stimulansen geven om de mentaliteit te wijzigen, door bv. winkels te verplichten om een verpakkingsvrije afdeling te maken.”

➔ Sarah ziet vooral een belangrijke taak voor het onderwijs. “Al vanaf de lagere

school kunnen we kinderen tonen dat het helemaal niet zo moeilijk is om je steentje bij te dragen. Door bv. brooddozen te versieren, meer buiten te spelen of steeds kraantjeswater te drinken leren de kinderen spelen-derwijs om duurzaam te leven.” Ilah

gaat helemaal akkoord: “Door er op school op een leuke manier mee bezig

te zijn, gaan we een ecologische levens-stijl normaal vinden in plaats van een opgave.

Bovendien zijn de scholen een goede plek om deze gewoontes bij te brengen, want je bereikt er iedereen!”➔ Als jongeren vinden de Klimaatambassadeurs dat het hun taak is om anderen te prikkelen en inspire-ren door zelf het goede voorbeeld te geven. En dat zonder te wijzen op de fouten van anderen. “We moeten onze levensstijl zo uitstralen dat anderen erdoor geprikkeld worden”, zegt Sarah. “We mogen vooral zelf geen excuses verzinnen en moeten blij zijn met de kleine dingen die anderen doen. Iedere inspanning die iemand doet om klimaatbewus-ter te leven, moeten we aanmoedigen”, besluit Esther.

de KlIMAAtS-

VerAnderInGtIjd oM In ACtIe te KoMen?!

bED

AN

kT:

MO

yR

A, i

LAh

, EST

hER

, SA

RA

h, N

ELE

EN b

AVO

VA

N D

E k

LiM

AA

TAM

bASS

AD

EUR

S /

TEk

ST E

N b

EGEL

EiD

iNG

: MiJ

NLE

UVEN

vOlg de klimaatamBassadeurs en Hun uitdagingen Op www.faceBOOk.cOm/klimaatamBassadeurs!

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (16)

16 17

groot nieuws! De moeder van de fastfood behoort niet langer tot die vettige wereld. maak kennis met de gourmet burger. vroeger kon je in leuven alleen maar bij de frituur of de mc Do terecht voor een snelle hamburger-

hap, maar de laatste jaren openden oneindig veel deftige en degelijke hamburgerzaken de deuren. met heel wat lekker hamburgergeweld tot gevolg. ik ging langs bij verschillende zaken en legde hun burgers – jawel - op de rooster.

doSSIer

Leuven goeshAMbURGER-CRAZy

Bar NineOok dit is geen 'echte' burgerbar, maar omdat ik al veel goeds gehoord heb over deze burgers ben ik er toch mijn licht gaan opsteken. Je kan maar uit twee burgers kiezen: de meatburger en de fishburger. De keuze is dus beperkt, maar toch is de meatburger een van de populairste gerechten op de kaart. Speciaal aan deze meatburger is dat de champig-nons en het spek in de hamburger zelf verwerkt zitten. De burgers van Bar Nine zijn ook helemaal huisbereid. pLACE TO bE: OUDE MARkT 9, 3000 LEUVEN

WANNEER: MA-ZO: OpEN VANAF 11U (LUNCh: 12U TOT 14U30, DiNER: 18U TOT 22U). DiNSDAG GESLOTEN. MEER iNFO: WWW.bAR-NiNE.bE

Resto RibsAkkoord, de Resto Ribs is in de eerste plaats een ribbekesres-taurant. Maar hun burgers nemen ook een belangrijke plaats in op de menukaart. De klassiekers zoals de gewone hambur-ger, cheeseburger, chickenburger en veggie burger spreken voor zich. Maar hun meest gevraagde en speciale hamburger is de Texasburger. Een hamburger met spek, kaas en een speciale Mexicaanse saus. Wat dit restaurant speciaal maakt, is dat het al lang een vaste waarde is in de stad. Want hoewel de gourmet burgers nog maar twee jaar aan haar opmars bezig is, bestaat de Resto Ribs al 22 jaar. De moeite dus! HIer kan je vanaf 11,90 euro een burger inclusief frietjes eten. pLACE TO bE: pARiJSSTRAAT 24-26, 3000 LEUVEN. WANNEER: MA TOT ZO: 12U TOT 22U. MEER iNFO: WWW.RESTO-RibS.bE

TEKST: MARIEKE RIMAUx / fOTO’S: LAURA bAETENS

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (17)

16 17

M CaféWeinig mensen weten het, maar verscholen achter muse-um M ligt een burgerrestaurant. Al voelt het interieur wel nog wat aan als de cafetaria van het museum, toch is dit café uitgegroeid tot een volwaardig burgerresto. Al het rundsvlees komt van slagerij De Kapblok, een van de vier beste slagers van ons land. Je hebt er een ruime keuze aan burgers, maar één toch wel heel merkwaardige burger springt hier bijna letterlijk in het oog: de ‘Nairobi Burger’, een hamburger met gekarameliseerde sprink-haan. Jawel, sprinkhaan! Gekarameliseerd. Sprinkhaan dus. Volgens de uitbater zie je de sprinkhanen echt zitten en smaken ze een beetje naar gesuikerde nootjes. Maar geen nood, er zijn dus ook gewoon van die ouderwetse, onvervalste rundsburgers. In dit café hebben ze ook een concept dat ‘beers & burgers’ heet. De twee uitbaters zijn gespecialiseerd in het combineren van bier en eten en bij iedere burger staat er daarom een bier als suggestie. Dus als je niet meteen weet welke burger je lekker vindt, kan je misschien aan de hand van de biersuggestie een keuze maken. De burgers worden hier trouwens niet geserveerd met typische frietjes, maar met ovenpatatjes met rozemarijn. Hier kan je vanaf 16 euro een burger inclusief patatjes eten. pLACE TO bE: SAVOyESTRAAT 10, 3000 LEUVEN WANNEER: MA, Di, ZA TOT ZO: 9U TOT 19U, DO-VRiJ: 9U TOT 24U. WOENSDAG GESLOTEN.MEER iNFO: WWW.MLEUVEN.bE/pRAkTiSCh/M-CAFE

El Sombrero NiñoEl Sombrero is een gezellig Tex-Mex restaurant in het centrum van Leuven waar je sinds vorig jaar ook gerechten kan bestellen om mee te nemen. Omdat het menu van het restaurant zelf en de take away niet helemaal hetzelfde zijn, kan je alleen hamburgers bestellen als je ze meeneemt. Het voordeel is wel dat het eten van het take away menu een pak goedkoper is. Bovendien wordt het eten tot bij je thuis geleverd als je in centrum Leuven woont. De hamburgers staan bij de specialiteiten, wat natuurlijk een goed teken is. Je kan kiezen uit een cheeseburger met jalapeños of een chipotle burger. Die laatste is er eentje met een pikante Mexicaanse saus en wordt het vaakst besteld. Hier kan je vanaf 6,70 euro een burger krijgen, zonder frietjes weliswaar. pLACE TO bE: LEi 25, 3000 LEUVEN, WANNEER: MA TOT ZO: 17U30 TOT 22U, MEER iNFO: WWW.EL-NiNO.bE

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (18)

18 19

Burger FolieDe naam alleen zegt het al: ‘Burger gekte’. En dat is niet overdreven. De kaart staat vol met namen waarvan je gaat watertanden. Het is dan ook een hele opgave om uit meer dan twintig opties de juiste keuze te maken. Opvallend zijn de kipburgers. Deze chickenburgers zijn geen burgers van gemalen kippengehakt, maar een stuk kippenfilet tussen een broodje. Een andere eyecatcher op de kaart is ‘The Hangover’, die je alleen maar tijdens de lunch kan bestellen. Deze burger wordt bereid met rundsgehakt, een vers spiegelei, gerookt spek, cheddar, huisbereide tomatenrelish en sla. Een goed ontbijt voor iemand die de avond ervoor veel te lang op een toog van de Oude Markt stond te dansen. Burger Folie maakt alles met verse producten en legt ook heel duidelijk uit waar die producten vandaan komen. De hamburgers vallen zelfs zo hard in de smaak dat Burger Folie tijdens Hapje Tapje als winnaar uit de bus kwam voor het serveren van het lek-kerste hapje. pLACE TO bE: MUNTSTRAAT 4, 3000 LEUVEN WANNEER: Di-VRiJ: 12U TOT 14U EN 18U TOT 22U, ZA: 12U TOT 14U EN 17U30 TOT 22U. MEER iNFO: WWW.bURGERFOLiE.bE

Huis der BurgersWat ik het leukst vind aan het Huis der Burgers, is hun moderne en urban interieur. Het heeft een heel gezellige vibe. Mensen zoals ik, die op restaurant nooit kunnen beslissen wat ze willen bestellen, gaan hier gigantische keuzestress beleven. Op de menukaart staan heel veel verschillende burgers, en dan ook nog eens vijf verschil-lende side dishes. De burgers die hier opvallen zijn de veggieburgers. Je kan kiezen uit een wortelburger of gierstburger. Ik ben geen vegetariër en weet niet hoe gierst smaakt, maar ik ben wel benieuwd. Ook dit res-taurant is een topper. Voor mensen met een kleine honger: je kan hier een burger zonder extra’s bestellen. Hiervoor tel je minstens 9 euro neer. Burgers met frietjes en bijgerecht kan je krij-gen vanaf 13 euro. pLACE TO bE: TiENSESTRAAT 26, 3000 LEUVEN WANNEER: MA, WOE TOT ZO: 12U TOT 15U EN 18U TOT 22U. DiNSDAG GESLOTEN. MEER iNFO: WWW.hUiSDERbURGERS.bE

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (19)

18 19

iETS MiNDER hAMbURGER, MAAR EVEN hOT (DOG)

doSSIer

Würst Geen haute cuisine, wel ‘haute dogs’. Hot dogs met een twist dus. Nog maar sinds deze zomer kan je op het Margarethaplein terecht bij Würst voor een mooie selectie hot dogs. Dat de alombe-kende Jeroen Meus – samen met Nico Viaene - achter het concept zit van dit chique ‘hotdogkraam’, zal je oren ongetwijfeld al bereikt hebben. Op de menukaart prijken 9 varianten, die ook telkens in een vegeta-rische of glutenvrije versie verkrijgbaar zijn. De moeite dus! Zeker als je weet dat de gemaakte combi’s ver-der gaan dan alleen wat rauwkost en ketchup of mosterd. Hier kan je vanaf 7,50 euro een ‘haute dog’ krijgen. Omwille van de populariteit zal je er wel even voor moeten aanschuiven.pLACE TO bE: MARGAREThApLEiN 1, 3000 LEUVEN. WANNEER: Di TOT ZA: 12U TOT 20U. MEER iNFO: WWW.WüRST.bE

Ellis Gourmet BurgerNog maar pas gedoopt in Leuven, maar in Brussel bestaat Ellis al zo’n vijf jaar. Leuk aan dit restaurant is het hele verhaal achter de zaak. Een groepje vrien-den besefte na hun reis naar New York dat de hamburger in België onderge-waardeerd werd en lanceerde hier het idee van ‘de betere burger’. De naam komt van Ellis Island, het eiland in de haven van New York waar de migranten vroeger aankwamen. Er wordt gezegd dat de hamburger vooral populair was in Duitsland en dat Duitse migranten dit gerecht meenamen naar Amerika, waar het uitgroeide tot hét symbool van de fastfood. Ellis is heel transparant over haar producten en wil duidelijk kwaliteit afleveren. Af en toe komt de Ellis Gazette uit, een krantje waarin je meer te weten komt over de bur-gers en hoe ze gemaakt worden. Vooral de klassiekers zoals de hamburger, cheeseburger en de baconburger zijn hier populair. En om de zoveel maanden nodigt Ellis een bekende sterrenchef uit om een suggestieburger te creëren. Ondertussen zijn er al twaalf Ellis Gourmet Burgers in België en Nederland, maar door het gezellig maar moderne interieur en het vriendelijke personeel krijg je niet het gevoel dat dit een keten is. Voor mensen met een kleine honger: je kan hier een burger zonder extra’s bestellen. Hiervoor tel je minstens 8,50 euro neer. Ieder gerecht dat je bijbestelt (zoals frietjes, salade of maïskolf) kost je 3,70 euro. pLACE TO bE: NAAMSESTRAAT 5, 3000 LEUVEN. WANNEER: ZO TOT DO: 11U30 TOT 23U, VRiJ-ZA: 11U30 TOT 24U. MEER iNFO: WWW.ELLiSGOURMETbURGER.COM

Mc DonaldsIk kan het niet ontkennen: als ik hamburger zeg, denkt iedereen meteen aan McDonalds. Na het opsommen van al deze heerlijke en hoogwaardige gourmet hamburgers, voelt dat toch wel een beetje als een schande. Maar toegegeven, na een lange nacht op de Oude Markt laat de trouwe euro-deal je nooit in de steek. En op zo’n moment hoeft het misschien toch ook niet helemaal gourmet te zijn. Hier kan je vanaf 1 euro een burger krijgen, zonder frietjes weliswaar. pLACE TO bE: kORTESTRAAT 7, 3000 LEUVEN. WANNEER: MA TOT ZA: 10U30 TOT 1U, ZO: 10U30 TOT 24U. MEER iNFO: WWW.MCDONALDS.bE

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (20)

20 21

Een hotel of b&b boeken is - hoe je het ook draait of keert - een heel gedoe. Het neemt veel tijd in

beslag en kost ook nog eens redelijk wat geld. Met die reden werd in 2008 Airbnb in het leven geroepen. Om je in contact te brengen met lokale verhuurders die jou voor korte én lange periodes een verblijf kunnen aanbieden. En dat binnen verschillende prijsklassen. Van een matras op de vloer tot een iglo of kasteel. Leuke locaties in binnen- en buitenland, daar draait het om.

AiRbNb, ThE bASiCSAirbnb is een goed uitgedacht concept dat je helpt bij het vinden van een verblijfplaats op een bestemming naar keuze. Je kan het bekijken als een marktplaats

voor verhuur en boeking van privé accommodaties. Enerzijds kan je zelf een logeerplek aanbieden, anderzijds kan je (bijna) overal ter wereld overnachten. Op de website vind je kamers, appartementen en huisjes, maar ook bv. woonboten of kastelen. In totaal kan je kiezen uit zo’n 500.000 verblijfplaatsen in 34.000 steden en 190 landen, en door middel van het lezen en schrij-ven van recensies is het een handig en betrouwbaar platform. Om deel uit te maken van de Airbnb groep, maak je eerst een account aan met een foto en je gegevens. Je moet wel minstens 18 jaar zijn (tip: schakel je ouders in). Je kan vervol-gens kiezen of je een verblijfplaats zoekt of wil aanbieden. Op zoek gaan naar een leuke locatie kan je doen via de zoekfunctie. Met je ac-

De zomervakantie? Die is achter de rug. maar laat het einde van de zomer geen reden zijn om je hoofd te laten hangen en triestig in de zetel te blijven plakken. op reis gaan kan nog steeds! een citytrip tijdens de herfstvakantie bijvoorbeeld, of een reisje naar warmere oorden tijdens de winter. we wil-len toch allemaal iets om in september naar uit te kijken?! TEKST EN SAMENSTELLING: LUKA VER ELSTILLUSTRATIE: SHUTTERSTOCK.COM

Reizigers en verhuurders ontmoeten elkaar

repo — airBnB

ONLiNE

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (21)

20 21

count kan je ook ‘wish lists’ opstel-len, vrienden zoeken, groepen en

reizen creëren, recensies schrijven en berichten rondsturen. Ex-

tra voordeel: het platform is niet alleen praktisch. Het is ook een leuke ma-nier om nieuwe mensen,

uit allerlei hoeken van de wereld, te leren kennen.

Op ZOEk Een verblijf huren doe je door een berichtje te sturen naar de eigenaar, met de vraag of het mogelijk is op zijn of haar locatie te overnachten op de dagen die jij in gedachten hebt (en die overeenkomen met de data die de verhuurder opgesteld heeft). Eenmaal er een bepaalde pe-riode overeengekomen wordt, volgt de betaling (via een veilig, geïnte-greerd systeem). Ook de rest van de afspraken worden dan vastgelegd. Annuleren kan nog, maar gebeurt vaak volgens de persoonlijke regels van de eigenaar. Dus let altijd goed op de bijgevoegde informatie van de locatie. TE hUUR Heb je nog een leegstaande kamer van je oudere broer of een leefbare zolderkamer die in voldoende goede staat is om mensen te ontvangen? Dan kan je die logeerplekken via Airbnb verhuren. Wel in overleg met je ouders natuurlijk. Een locatie verhuren doe je door de locatie in aanbieding te zetten. Hiervoor

geef je een aantal kenmerken op van de verblijfplaats, zoals het type huis, of het een privé- of gedeelde kamer is, of er ontbijt voorzien wordt, voor hoeveel personen de locatie geschikt is, enz. Hoe meer en hoe gedetailleerder de info die je meegeeft, hoe sneller de reizigers je aanbieding zullen vertrouwen en hoe meer aanvragen je dus zal binnenkrijgen. Wanneer je even op reis gaat met je familie, kan je zelfs je hele huis openstellen voor bezoekers. Of net niet. Het is maar de vraag hoe tof je ouders dat zul-len vinden.

CONCLUSiE? Voor wie grote hotels en b&b's wil vermijden en graag wat plaatselijke sfeer opsnuift tijdens zijn of haar reis is Airbnb een perfecte oplos-sing. Maar zorg er wel voor dat je aandachtig bent bij het boeken van een verblijf via de website. Airbnb locaties zijn niet gecontroleerd omdat het plekken zijn bij lokale inwoners. Het is daarom erg belang-rijk dat de recensies en profielen altijd goed bekijkt en dat je de tijd neemt om de beschrijving van het verblijf goed te lezen. Zo weet je perfect wat je kan verwachten (de grootte van de locatie, wat wel en niet inbegrepen is…) en vertrek je met een gerust gevoel en zoveel mogelijk informatie over je bestem-ming op reis. Tip: communiceer zoveel mogelijk binnen het Airbnb platform en doe de betaling via de website. Zo gebeurt alles op een goede en veilige manier. De gast-heer of –vrouw krijgt op die manier trouwens pas zijn of haar centen wanneer jij weer (tevreden) naar huis vertrekt.

Meer weten over Airbnb? bEkiJk DAN DE VERSChiLLENDE LOCATiES EN UiTGEbREiDE iNFOR-MATiE Op WWW.AiRbNb.bE.

GESpROkEN UiT ONDERViNDiNG

Hylke (19)“Ik ben een paar weken geleden voor het eerst met Airbnb op vakantie geweest naar Schotland. We sliepen er voor korte periodes bij mensen in een appartement. Het boeken ging veel vlotter dan wan-neer je een gewone b&b vastlegt, en het communiceren was heel gemakkelijk omdat je gewoon met de mensen kan sms’en berichtjes kan sturen via de website. Een nadeel was wel dat we echt bij iemand woonden, waardoor het soms al eens ongemakkelijk kon zijn. Zo logeerden we in Glasgow bijvoorbeeld bij een vrouw die op een gegeven moment in slaap gevallen was in de zetel. Daardoor moesten we in stilte koken, want de keuken was recht tegenover de woonkamer.”

Sam (18)“Mijn mama verhuurt een kamer waar we continu aanvragen voor krijgen. We kunnen niet alle aanvra-gen accepteren, maar we proberen wel zoveel mogelijk mensen een verblijfplaats aan te bieden. We zijn er twee jaar geleden mee begon-nen. Onze eerste gast was een sociale Canadees die voor 6 maan-den in België verbleef. Aangezien ik hem gedurende die maanden goed heb leren kennen zijn we nu echt vrienden geworden. We hebben ook eens een Spanjaard op bezoek gehad, ook voor een half jaar. Maar daar hadden we niet zo’n sterke band mee. De laatste tijd hebben we vooral gasten die onze locatie voor kortere periodes boeken. Soms zelfs maar voor één nachtje. Ik vertrek binnen twee weken naar Barcelona en ben zelf ook op zoek naar een plaats via Airbnb. Via de website verloopt alles super vlot.”

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (22)

22 23

Wie zichzelf jeugdad-viseur noemt, heeft gedurende een half

jaar deelgenomen aan de cursus ‘jeugdadviseur’. Zo’n cursus as-socieer je hoogstwaarschijnlijk met school en studeren, maar niets is minder waar. Op een speelse en ongedwongen manier kom je als (toekomstig) jeugdadviseur in contact met verschillende thema’s die jongeren bezighouden, zoals seksualiteit, drugs, verlies… Nick: “Omdat er onderwerpen aan bod komen die ik zelf ook interes-sant vind, voelt het niet alsof je verplichte leerstof voorgeschoteld krijgt. En omdat we zelf mogen kiezen welke thema’s naar de voorgrond geschoven worden, is het sowieso al boeiend.” Ook Sta-cey deelt de mening van Nick: “Ik was op het einde van het traject verbaasd over hoeveel ik onbewust had opgestoken.”

De cursus start met een weekend. “Zo heb ik ook voor het eerst

van de cursus ‘jeugdadviseur’ gehoord”, zegt Nick. “Door mijn vrienden te horen vertellen dat ze op weekend geweest waren met het JAC. Toen ik hun verhalen hoorde, leek zo’n weekend mij niet alleen interessant, maar ook ge-woon leuk. Ik was zelfs een beetje jaloers! (lacht) Ze hadden nieuwe mensen leren kennen, spelletjes gespeeld waardoor de groep hech-ter werd… Veel meer overtuiging had ik niet nodig, dus heb ik me ingeschreven voor de cursus van het jaar nadien.”

Doorheen het jaar komen de jeugdadviseurs ongeveer één keer per maand samen om met een thema aan de slag te gaan. Nick: “Ik herinner me nog heel goed het thema ‘eetstoornissen’. Ik heb die avond dingen gehoord die nog nooit tot bij mij gekomen waren. Het is een fenomeen dat veel voorkomt bij jonge mensen. Dat was wel even slikken. Ik weet nu ook beter hoe ik kan reageren als

iemand het moeilijk heeft in zo’n situatie.”

Stacey: “Het leuke aan zo’n bijeen-komst is ook dat we samen eten. En dat de begeleiders met ons mee eten. Ze stellen zich niet boven ons maar denken, spelen en lachen gewoon met ons mee. Soms maakt er iemand tijdens zo’n eetmoment dan een gerecht uit zijn eigen cul-tuur. Heel tof.”

Hoewel het doel van de cursus is om jongeren beter in staat te stellen hun vrienden te helpen, betekent de cursus voor onze jeugdadviseur meer dan dat al-leen. Valentine: “Het is een traject waarin je anderen leert helpen, maar waarbij je ook jezelf helpt.” “Inderdaad”, zegt Nick. “Sommige dingen die je te weten komt, kan je ook gewoon zelf gebruiken. Zonder dat je daarom problemen hoeft te hebben. Dingen die je kan meenemen voor later.” Stacey: “Sommige activiteiten hebben me

repo — jeugdadviseurs

Een cursus die jongeren helpt om

vrienden te helpen

Jeugdadviseurs: jongeren tussen 15 en 25 jaar die hun vrienden beter willen kunnen helpen op de momenten

waarop ze het moeilijk hebben. ‘vrienden helpen vrien-den’, is dan ook de slagzin van de cursus die ze volgen. om te weten wat er tijdens zo’n cursus ‘jeugdadviseur’

aan bod komt en wat de impact ervan is, spraken we af met Stacey (17), Nick (17), Valentine (20) en Murtada (16). vier experts ter zake. TEKST EN fOTO’S: bIEKE VANbESELAERE

Murtada

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (23)

22 23

echt aan het denken gezet. Zo zijn we tijdens een stadsspel binnen gelopen bij het inloopcentrum de Meander. Daar komen mensen die het minder breed hebben dan ons. Na dat bezoek vroeg ik mij af waarom die mensen eigenlijk aan de kant geschoven worden door de maatschappij, want ze zijn voor de rest net zoals ons.” Valentine: “We zijn tijdens dat stadsspel ook bij een interimkantoor langsge-weest. Ik maak tegenwoordig van dat interimkantoor gebruik voor mijn zoektocht naar een studen-tenjob.” “Ik heb vooral geleerd om socialer te zijn en meer open te staan voor het leven”, zegt Murtada. “Bovendien heb ik goede vrienden gemaakt door mij op te geven als jeugdadviseur.”

Aan het einde van de cursus krijg je een diploma. Stacey: “De di-ploma uitreiking was heel officieel, met een barbecue en kindercham-pagne. De JAC medewerkers en de ‘baas’ van het JAC waren zelfs aanwezig om ons te feliciteren.” Zo’n diploma, daar ziet Nick wel de voordelen van in: “Zo’n cursus staat erg mooi op je CV. Wat dan weer interessant is voor toekom-stige werkgevers aangezien ze zo weten dat ze iemand voor zich hebben zitten die te vertrouwen is en die anderen kan adviseren.”

Na de cursus wordt er van de jeugdadviseurs geen engagement verwacht. Maar als ze inschat-ten dat hun vrienden hulp nodig hebben, weten ze nu wanneer en hoe ze hen moeten doorverwijzen. Murtada volgde de cursus het afgelopen half jaar. “Spijtig dat het traject al afgelopen is”, zegt hij. “Ik zou het wel leuk vinden om de cursus nog eens te kunnen volgen.” Nick: “Gelukkig worden

we nog uitgenodigd op verschil-lende activiteiten zoals paintball, stadsspelen of kubben.” Het sociale aspect aan de vorming is overduidelijk belangrijk voor de jeugdadviseurs. Stacey: “Het zou tof zijn mochten we over enkele jaren nog eens allemaal samenge-bracht worden.”

Ook jeugdadviseur worden? Check www.jacoostbrabant.be/jeugdadviseurs of mail naar [emailprotected]. binnenspringen bij het JAC en vragen naar Charlotte of Ruben mag ook!

“Sommige activiteiten hebben me echt aan het denken gezet"

Het jac verteltCharlotte , hulpverle-ner bij het JAC: “Het JAC probeert de meest kwetsbare jongeren te bereiken. En omdat de hulpverleners van het JAC weten dat jongeren vooral steun zoeken bij vrienden, wordt de cursus Jeugdadviseurs jaarlijks gratis aangeboden. De cursus heeft als doel jongeren te versterken in hun vaardighe-den om vrienden te helpen en jeugdhulpverlening toegankelij-ker te maken. Bovendien blijven de hulpverleners van het JAC dankzij de cursus in contact met wat er bij jongeren speelt.”

Wat zijn voorwaarden om deel te nemen?Charlotte: “Dat je tussen 15 en 25 jaar oud bent en dat je tijd hebt voor de bijeenkomsten. De cursus is geen zelfhulpgroep. Persoonlijke problemen krijgen dus best ergens anders een plaats. Maar eigen ervaringen mogen tijdens de bijeenkomsten natuurlijk wel aan bod komen.”

Nick

Valentine

Stacey

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (24)

24 25

1 Hannah (14) en Wout (14)

“Wout en ik leerden elkaar ken-nen in de nieuwe klas waar ik het afgelopen schooljaar terecht kwam. Het duurde niet lang vooraleer ik met iedereen van de klas goed begon om te gaan. Ook Wout behoorde tot mijn nieuwe vrienden. Toch waren we niet direct een koppel. We spraken met elkaar af in groepsverband en chatten af en toe. Maar eigenlijk niet zo veel, zodat het niet raar werd om ook ‘in het echt’ tegen elkaar te praten. Het werd wel duidelijk dat het heel goed klikte tussen ons en na een tijdje wisten we ook allebei dat we gevoelens hadden voor elkaar. Op een middag stapte hij op mij af om het hierover te hebben. En sindsdien zijn we een koppel. We zijn nu enkele maanden samen en hebben nog steeds evenveel plezier. Het fijne aan een relatie hebben, is dat je je altijd veilig en vertrouwd voelt bij elkaar. Daarom moet je genieten van de tijd die je deelt met je partner.”

2 Naomi (18) en Tim (20)

“Tim en ik zijn nu bijna 2 jaar samen en leerden elkaar ken-nen via Twitter. We hadden daar al vaak met elkaar gepraat en werden nadien ook vrienden op Facebook. Vanaf dan spraken we elkaar dagelijks. We hebben veel gechat vooraleer we voor de eerste keer afspraken. Er waren tijdens het chatten wel al wat vlinders, maar we bleven allebei realistisch

RELATiES ANNO 2015

Waar er vroeger vaak relaties gevormd werden in de jeugd-

beweging of via vrienden van vrienden, gebeurt dat nu heel anders. Of dat wordt toch gezegd. Het internet biedt nieuwe mogelijkheden om elkaar te leren kennen en/of contact te houden met iemand. Maar hoe leren koppels elkaar vandaag de dag kennen? Hoe communi-ceren ze met elkaar? En is dat werkelijk zo verschillend van vroeger? mijnLeuven laat enkele koppeltjes anno 2015 aan het woord. TEKST: MIRA SyS/ fOTO’S: ANNE VAN MEERbEEK

repo — Over de jOngeren van nu en Hun relaties

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (25)

24 25

en spraken af dat we wel zouden zien hoe alles evolueerde. Op onze eerste date bleek er weldegelijk een klik te zijn. We hadden afgesproken in Antwerpen, om er gewoon wat rond te wandelen. We zijn er een ijsje gaan eten, uit eten geweest ... Na die namiddag en avond waren we meteen een koppel. We bleken elkaar al heel goed te kennen door zoveel gechat te hebben. Ondertus-sen hebben we zelfs besloten dat ik volgend jaar bij hem intrek op kot in Gent, omdat ik er ga studeren. Wat ik zo bijzonder vind aan onze relatie is dat we elkaar zo goed begrijpen. We gaan heel goed met elkaar om en zijn ook beste vrien-den. We maken echt veel plezier. Ook het feit dat we elkaar goed leerden kennen vooraleer we elkaar voor de eerste keer zagen, maakt onze relatie toch wel wat speciaal.”

3 Jasmine (19) en Fabrizio (18)

“Fabrizio en ik leerden elkaar kennen op de middelbare school. Maar we waren wel eerst drie jaar goede vrienden voor we een kop-pel werden. Dat gebeurde tijdens een schoolreis. Toen is de vonk bij ons echt overgeslagen. Het mooie aan onze relatie is dat we elkaar steunen door veel met elkaar te praten. En dat we ook altijd en overal volledig onszelf kunnen zijn. We wonen niet heel dicht bij elkaar, maar het valt nog mee om elkaar te zien. Ook omdat we de eerste twee jaar van onze relatie bij elkaar op school zaten en ik nu mijn rijbewijs heb. Alleen onze drukke schema’s maken het soms

iets minder evident om af te spre-ken. Maar het lukt ons wel hoor.”

4 Hannelore (17) en Lucas (18)

“Lucas en ik hebben elkaar leren kennen in de klas. We zijn nu een jaar en drie maanden samen en het heeft ongeveer even lang geduurd vooraleer we een koppel werden. Hij heeft er serieus wat moeite voor moeten doen. Maar na al die tijd was het dan toch opeens ‘the right moment’ en zijn we er allebei voluit voor gegaan. We zijn naast een koppel ook gewoon hele goede vrienden. We kunnen zonder problemen samen festivals doen of uitgaan. Ik denk niet dat alle koppels dat kunnen zeggen. Ook zijn we heel eerlijk tegen elkaar. We kunnen echt alles zeggen, waardoor het vertrouwen binnen onze relatie heel groot is.”

5 Berthe (18) en Yella (20)

“Yella en ik zijn eerst een paar maanden vriendinnen geweest voor er meer ontstond. We leerden elkaar kennen tijdens een voetbal-wedstrijd van een gemeenschap-pelijke vriendin en zijn ondertussen toch al een jaar en zeven maanden samen, zonder een kleine pauze in de relatie meegerekend. Het fijne aan mijn relatie met Yella vind ik de liefde en de steun die we van elkaar krijgen. En het gevoel dat we nergens alleen voor staan. Ik kan ook helemaal mezelf zijn bij haar, wat het al helemaal extra leuk maakt.”

6 Valerie (18) en Mattijs (20)

“Mattijs en ik hebben de afgelo-pen twee jaar bij elkaar in de klas gezeten. Dag in dag uit dezelfde mensen rond jou, die leer je ken-nen natuurlijk. Tijdens de kerstexa-mens van het afgelopen schooljaar zijn we steeds meer met elkaar beginnen omgaan buiten school. In die periode hebben we ook veel gemaild omdat ik mijn Facebook profiel toen had verwijderd. Mattijs is me dan komen bezoeken toen ik op de Kerstmarkt werkte. En nadien zijn we een paar keer samen gaan wandelen in Leuven, door de sneeuw. We hebben toen een ‘nachtwinkeltocht’ gedaan. Heel gezellig allemaal, ook span-nend. En vooral leuk. Tijdens één van die avonden hebben we elkaar gekust bij het afscheid nemen. Omdat we allebei verbaasd waren over wat er gebeurd was, trokken we snel van elkaar weg. Maar we waren wel allebei blij om wat er gebeurd was. Na een volgende wandeling vroeg ik dan bij het afscheid of we nu eigenlijk een koppel waren, want zowel ik als hij vonden de situatie nogal wazig. ‘Zeggen we dan niet gewoon ja?’, was mijn voorstel. En het was een ja! Het leuke aan samen zijn met Mattijs is dat er echt een klik is tussen ons. En dat ik mij op mijn gemak voel bij hem. Het voelt soms aan als dromen, maar toch is het realiteit. Hij ontspant mij, maar laat mij ook bruisen van het leven. Ook zijn ambities in het leven zie ik helemaal zitten, ze sluiten perfect aan bij de mijne.”

MurtadaNickRELATiES ANNO 2015

repo — Over de jOngeren van nu en Hun relaties

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (26)

26 27

Augustus is de maand waarin iedereen stil-aan begint uit te rusten van de (toch wel goed gevulde) zomer. Onze grijze massa bolt tegen immens trage snelheid rich-

ting september, en heeft het moeilijk om zijn doel te bereiken. We blijven dan ook maar al te graag met een nostalgisch gevoel terugblikken op de vakantie-maanden. Een geslaagde reis met klasgenoten, een trip buiten Europa met je ouders of gewoon een week plezier en vertier aan onze eigen Belgische kust. Maar voor mij is september vooral een herbeleving van het scoutskamp. Ieder jaar opnieuw trek ik er in gedach-ten een tweede keer op uit om alle mooie momenten terug te kunnen meemaken. Want die scoutskampen vormen telkens het hoogtepunt van mijn hele zomer-vakantie.” “Mijn scoutsgeschiedenis loopt al meer dan tien jaar terug. Als kleine pagadder ging ik voor het eerst met mijn nichtjes mee naar de groene lokalen van scouts Bovenlo in Kessel-Lo, waar ik ondertussen mijn laat-ste jaar als hoofdleiding heb afgerond. Ik begon in de groep van de kabouters toen ik in het vierde leerjaar zat. Twee jaar kapoenen en het eerste kabouterjaar heb ik gemist, maar dat belemmerde me niet om snel vriendjes te maken en de tijd van mijn leven te bele-ven.” “Toen ik overstapte naar de oudere groep van de jong-gidsen, ging er opnieuw een nieuwe wereld voor me open. Niet alleen door de uitdagende bosspelen en de kilo’s modder die mijn douche heeft moeten slik-

ken, maar ook door het tentenkamp in de Ardennen dat drie zomers lang voor de deur stond. Samen met mijn vriendinnen in een patrouilletent slapen, koken op zelfgemaakte houtvuren en ons wassen in een na-bijgelegen rivier: dat was écht scouten. Zo ging het er ook aan toe bij de givers, de gemengde groep waar ik in het vierde middelbaar terechtkwam.” “Mijn laatste jaar als lid was een speciaal jaar. In veel scoutsen heet die tak jin, maar bij ons noemen we dat de nitak. Met de nitak ga je niet meer op tentenkamp in de Ardennen maar op trektocht in de Pyreneeën. Om geld in te zamelen voor dat buitenlands kamp, werkten we een heel jaar lang aan een toneelstuk. De traditie stelt dat de nitak leidingsploeg zich achter de uitdaging schaart om zelf een toneelstuk te schrij-ven en dat stuk dan laat opvoeren door de leden. Dat bracht ons erg dicht bij elkaar. Het is een unieke erva-ring die je samen beleeft, wat ervoor zorgde dat onze drie weken in de Franse bergen resulteerde in een on-vergetelijk kamp! Op het einde van die zomer was het voor mij vanzelfsprekend dat ik deel zou uitmaken van de nieuwe leiding, die de oude ploeg zou aanvullen.” “Ik heb, mits één jaar onderbreking, drie jaar in leiding gestaan en kreeg nadien zelfs goesting om me nog een stapje hoger te wagen. Dus werd ik hoofdleiding. Na twee jaar hoofdleiding zit de termijn er nu op voor mij. Toch zal september nog lang de maand van de nostalgische terugblik op de scouts blijven. Ik zit mis-schien fysiek niet meer in de scoutswerking, maar een echte scout blijf je in hart en ziel. Voor altijd.

Uitdagende bosspelen en kilo’s modder

COLUMN

Aan het woordTEKST: ASTRID JANSSENS

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (27)

26 27

Geheime schrijfselsDeze pen is het ideale instrument wanneer je iets wil schrijven dat niet gezien mag worden met het blote oog. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de inkt onzichtbaar is. Alleen wanneer je er met UV-licht op schijnt (en dat kan ook aan de hand van de pen) wordt de tekst zichtbaar. Zo kan je gemakkelijk geheime briefjes schrijven naar je vrienden en niemand die er iets van in de gaten heeft. Tip: best niet gebruiken tijdens een toets of examen, want veel punten zal het je niet opleveren! Bron: www.spywebshop.be

JE KOMT HET

HIER TE WETEN!TEKST EN SAMENSTELLING:

MANON VANDEbEECK hEbbES! What’s hot ’n happening

DEZE hERFST

Al zingend naar dromenland Lig je wakker van je snurkende ouders, een kletsende vriend(in) of val je alleen in slaap met muziekin je oren? Dan is dit de oplossing voor jou! Dit muziekkussen kan je met een klein kabeltje aansluiten op o.a. je iPod, smartphone en tablet zodat je probleemloos naar je favoriete nummers kan luisteren. De speaker is zo goed in het kussen geplaatst dat alleen jij hoort wat er afgespeeld wordt. Niemand anders heeft er dus last van. Dankzij dit nieuwe gadget val je bijna instant in slaap en sta je ontspannen op. Weg met dat ochtendhumeur! Bron: www.soundasleeppillow.eu

Netjes is pretjes We leven in een tijdperk waar de mensen steeds minder tijd heb-ben voor de kleine dingen. Laat staan de was op-vouwen. Een taakje dat niemand met het volste plezier doet, maar waar we niet onderuit kunnen. Gelukkig is vloeken tijdens dat moment vanaf nu verleden tijd! Dankzij deze handige opvouwtool kan je binnenkort genieten van de trotse blik van je ouders wanneer ze zien dat je al je kleren netjes opgevouwen hebt in plaats van ze op een hoopje naast de kast te gooien. Bron: www.gadgethouse.nl

Moviemaker Neen, we verzinnen het niet. Dit is inderdaad een draagbare minibioscoop.

De Smartphone Projector bestaat in twee uitvoeringen: eentje voor degenen die de bioscoop graag zelf in elkaar zetten en een kant en klaar exemplaar voor de mensen met twee linkerhanden. De bio-scoop bestaat uit een kartonnen gedeelte

en een glazen lens die het scherm van je smartphone zo’n 8 keer kan vergroten. Vanaf nu kan je je eigen gezellige filmavond houden met vrienden, met daarbij een lekker drankje en véél popcorn als kers op de taart! Bron: www.ditverzinjeniet.nl

Warme handjes Het is weer zover, school is terug begonnen, de herfst is in aantocht en daarbij zijn koude dagen ons niet vreemd. Maar niets zo vervelend als koude handen bij het dichtritsen van je jas, het van slot halen van je fiets of het gebrui-ken van je pen. Met deze handverwarmers voor noodgevallen zijn je handen in no time opgewarmd. Door hun handige formaat en licht gewicht kan je ze overal mee naartoe nemen. Iets om warm van te lopen! Bron: https://www.ditverzinjeniet.nl/

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (28)

28 29

Boek ➔hET ROSiE EFFECT GRAEME SiMSiON"Ik heb mogelijk een oplossing gevonden voor het Echtgenote Probleem.” Zo begint de roman-tische komedie over Don Tillman. De 39-jarige wetenschapper, lang van postuur, in goede conditie, met een relatief hoge status zou logisch gezien aantrekkelijk moeten zijn bij de vrouwen. Enkel zijn sociale vaardigheden vormen een struikelblok, denkt Don zelf. Maar wat hij niet beseft, is dat hij aan het asperger-syndroom lijdt. Zo eet hij elke week hetzelfde volgens zijn gestandaardiseerde maaltijdsysteem. Daarvoor is de belangrijkste reden: minimale cognitieve vaardigheden vereist. De handelingen kan hij blindelings uitvoeren. Zo blijft er meer tijd over voor de echte problemen.Samen met zijn enige twee vrienden Gene (een collega-wetenschapper) en Claudia (Gene’s vrouw) ontwikkelt hij een

16-paginatellende vragenlijst om de ideale echtgenote te vinden. Zijn zoektocht wordt echter gestoord wanneer Rosie zijn kantoor binnenwandelt. De vrouw wordt onmiddellijk afgekeurd als huwelijksmateriaal (ze rookt, is vegetariër en komt te laat), maar overtuigt hem wel om mee op zoek te gaan naar haar biologi-sche vader (“het Vader Project”). De twee zoektochten leveren een humoristisch boek op. Vooral dankzij de grappige beschrijvingen die Don geeft over ons eigen ge-drag of zijn gevatte antwoorden op vragen zoals ‘Heb je al seks gehad?’: “Natuurlijk, alleen denk ik dat het toch wat ingewikkelder wordt wanneer je een tweede per-soon toevoegt”. Schrijver Graeme Simsion brengt een gevoelig thema als ‘autisme’ op een uiterst luchtige manier, een ideaal boek voor een luie zondagmiddag."RECENSiE: GOEDELE MAFRANS

Cd ➔WELCOME TO STRANGE pARADiSE ThE VAN JETS"The Van Jets, een Oostendse band die in 2004 nog Humo’s Rock Rally won, bracht in maart haar vierde album uit. Een splinternieuwe plaat waarvoor de bandleden de hulp inschakelden van producer Leo Abrahams, die voordien ook al voor Paolo Nutini en Oscar and the Wolf produ-ceerde. Als je vertrouwd bent met de muziek die The Van Jets pakweg vijf jaar geleden maakten, zal de grote muzikale metamor-fose die ze ondergaan hebben je zeker niet ontgaan. Het nieuwe album barst van experimenten met elektronische klanken. Voor dit album maakten The Van Jets ook deze keer gebruik van hun typische rockachtige gitaarge-luiden, zoals in hun - wellicht bekend in de oren klinkende - nummers The Future en Teevee. Toch nemen deze keer vooral de

Tipvan de bib

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (29)

28 29

synthesizers de overhand. In Two Tides of Ice, bijvoorbeeld, heeft de groep de gitaar duidelijk voor een synthesizer ingeruild. Met ‘strange paradise’ wordt onze huidige wereld bedoeld, die wij ten onder doen gaan. Toch willen The Van Jets niet moraliserend naar buiten komen door ons te wijzen op onze fouten. Integendeel, ze gaan de negatieve kanten juist heel positief benadrukken en beschrij-ven de wereld als een pretpark. In het eerste nummer, Welcome to Strange Paradise, zingen ze over ‘plastic islands in the middle of the ocean’. Maar in plaats van ons op ons vervuilend gedrag te wijzen, stellen ze die plastic eilanden als iets fantastisch voor. De pareltjes van het album zijn ongetwijfeld Shit to Gold, The Sound of Sea en Sludger. Ook kunnen we de hedendaagse alternatieve tunes, bekend van o.a. The Arctic Mon-keys, in nummers zoals Bad Call herkennen. Deze Belgische groep is zeker het beluisteren waard."RECENSiE: NENA LANGLOh

Dvd ➔MOMMyXAViER DOLAN"Mommy is een drama van de Ca-nadese regisseur Xavier Dolan. De film begint met Diane Després, die haar zoon Steve uit een instelling haalt. Steve heeft ADHD en kan zich soms gewelddadig opstel-len, ook tegenover zijn moeder. Zo heeft hij in de instelling een brandje gesticht in de cafetaria waarbij een andere jongen zwaar verbrand raakte. De instelling besluit op basis van dat laatste voorval dat Steve er niet langer kan verblijven en Diane neemt noodgedwongen haar zoon terug in huis. Dit is het vertrekpunt van een rollercoaster over moeder-liefde, vriendschap, wederzijds respect en nog zo veel meer. Diane doet haar uiterste best om te overleven met de weinige mid-delen die ze heeft, maar dat blijkt niet altijd genoeg te zijn. Ook haar buurvrouw Kayla springt bij waar ze kan. Hierdoor groeit er een

hechte band tussen Diane, Kayla en Steve. Ze steunen en helpen el-kaar. Hun persoonlijke problemen lijken even naar de achtergrond te verdwijnen en de personages krijgen weer wat ademruimte. Mommy is geen typische feel good film. Het is er eentje die je doet nadenken en waar je rustig je tijd voor moet nemen. Het is een film waarbij je de aftiteling nodig hebt om te verwerken wat je zojuist allemaal hebt meege-maakt. Het ideale moment voor deze film is een miezerige dag waarop je niks te doen hebt. Dan kan je lekker in je zetel wegzak-ken onder een lakentje en je vol-ledig overleveren aan Mommy. En als je niet genoeg krijgt van deze film, zet je gewoon de fantastische soundtrack op en dan lijkt het net of je mee staat te zingen in de keuken van Diane!"RECENSiE: JUDiTh VAN pUyVELDE

voor iedere editie van het mijnleuven magazine houdt bibliotheek Tweebronnen drie nieuwe aanwinsten opzij

die we voor jullie volledig onder de loep nemen. fOTO’S: JUDITH VAN pUyVELDE

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (30)

30 31

SLACkLiNEN WERkEN AAN JE CONDiTiE

éN JE EVENWiChT

uItGeteSt

Slacklinen is een sport waarbij je balanceert op een strak gespannen band. Je kan het wat vergelijken met koordlopen, maar je moet er wel een heel andere techniek voor gebruiken. op zich ziet het er simpel uit, maar geloof me wanneer ik zeg ‘dat is het niet’. want het touw is dynamisch, zoals een soort lange, smalle trampoline. een uitdaging om je evenwicht op te zoe-ken en er vervolgens nog oefeningen op te doen ook. TEKST EN fOTO’S: LUKA VER ELST

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (31)

30 31

uItGeteSt stap 1hET TOUW OpSTELLEN Het is eerst en vooral belangrijk dat je een slacklinetouw weet vast te krijgen. Weet je nog niet zeker of slacklinen iets voor jou is, leen er dan eentje. Ik leende ‘mijn’ slacklinetouw van een vriendin uit de circusschool. Ze waarschuwde mij voor de moeilijkheidsgraad van het opzetten van zo’n ding, maar ik ‘Och, dat lukt me met gemak’. Tot ik eraan begon en ik meteen spijt had dat ik geen professional had ingehuurd. Een slackline heeft een apart vorm van opzetten. Het touw moet gespannen zijn tussen twee stevige punten (bv. bomen). Dat doe je door de twee delen met een lus rond de bomen te binden. Het is wel belangrijk dat je de schors van de boom beschermt. Ik gebruikte hiervoor mijn ukelele hoes en een grote handdoek. Daarna verbind je de twee kanten door de band doorheen de ratel aan de andere kant te steken en deze aan te spannen. Met behulp van de handleiding in de doos en heel wat online tutorial filmpjes, slaagde ik uiteindelijk in mijn mis-sie. De slackline stond strak, ik kon eraan beginnen!

stap 2JE EVENWiChT ViNDENMet mijn circusachtergrond dacht ik dat dit erg vlot ging verlopen. Ik heb veel evenwicht en lichaamsco-ordinatie wordt mij altijd gezegd. Maar dat werd deze keer toch mooi tegengesproken. Omdat ik niet meteen een goede stok in de nabijheid vond, gebruikte ik mijn fiets als steunpilaar. En hoewel dit niet al te slecht verliep, besloot ik toch om het ook eens zonder fiets te proberen. Zonder enige vorm van steun sprong ik op het touw en probeerde ik te wandelen, zonder resultaat. Ik kon niet één keer met

mijn beide voeten op het slackline-touw staan, laat staan een stap zet-ten. De plaatselijke picknickers, die niet ver van mij verwijderd zaten, zagen mij meer dan eens sukkelen om ook maar een paar seconden op de band te blijven staan. Oefe-nen is de boodschap.

stap 3 MEER DAN ALLEEN WAT STAppEN Na een paar geslaagde stappen te hebben gezet, besloot ik dat het tijd was om mezelf een trucje aan te leren (later besefte ik dat ik die beslissing misschien iets te vroeg genomen had. Je kan er beter voor zorgen dat je voldoende aanvoelt op welke manier je je evenwicht goed kan behouden). Ik wilde de halve draai leren. Die truc had ik vaak op YouTube zien verschijnen bij tricklining, en zou niet zo moei-lijk zijn om aan te leren. Dus sprong ik op de band en begon ik te oefe-nen. De bedoeling is om je eerste voet schuin op de band te zetten, je gewicht op je voorste voet te plaatsen en dan naar de andere kant te draaien. Het lukte me maar één keer, maar ik was tevreden. Online vind je trouwens nog veel meer trucs met uitleg en demon-straties. Ze staan vaak gerangschikt op moeilijkheidsgraad, dus je kan ‘makkelijk’ beginnen en je op-werken. Goed om je uren, dagen, weken en zelfs maanden bezig te houden op het slacklinetouw.

stap 4TiJD VOOR hET UiTGEbREiDERE WERk Eens je het slacklinen wat onder de knie hebt, kan je heel wat richtin-gen uit. Zo bestaat er tunelining, tricklining, longlining, highlining… en jawel, zelfs yogalining (zoek ze maar eens op, alle vormen die je kan proberen!). Omdat ik online veel las over yogalining, wilde ik dit

wel eens uitproberen. Ik waagde mij daarom aan een zelfverzonnen zonnegroet, maar jammer genoeg kon ik de spirituele zenmodus niet vinden. Yoga bleek niets voor mij te zijn. Toch niet op een slacklinetouw in ieder geval. Dan maar iets anders proberen! Na het bekijken van een paar video’s op YouTube besefte ik dat ik niet per se rechtstaand op de band moet lopen, en dat ik ondertussen ook mijn muziekin-strument kan bespelen. Zodus ging ik tevreden neerliggen op het touw en nam ik mijn ukelele bij de hand. Mijn akkoorden klonken niet zoals gewoonlijk, maar de picknickers leken toch iets meer verwonderd over mijn talent dan voordien. Waarschijnlijk omdat ik een leuk liedje speelde…

UiT ERVARiNG GELEERDSlackline vergt veel doorzettings-vermogen, maar het is erg leuk om te doen. En de mogelijkheden zijn eindeloos. Bovendien is het handig om mee te nemen en kan je zowel alleen als met vrienden oefenen. Ik heb er veel blauwe plekken aan over gehouden, maar vond het zeker de moeite waard.

Tips: • Zorg dat je steentjes of andere pijnlijke voorwerpen weghaalt zodat je je niet bezeert. • Kijk niet naar je voeten, maar zoek een stabiel punt in de verte. • Blote voe-ten werken het best. • Zorg dat je minstens 20 minuten en meerdere dagen na elkaar oefent. Dan ben je er sneller mee weg. • Slacklinen is ver-moeiend. Pauzeer voldoende zodat je spieren kunnen rusten. • Zorg dat het naast intensief ook plezant blijft.

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (32)

32 33

De wereld is voor iedereen hetzelfde, maar toch voelt diezelfde wereld voor iedereen anders aan. bURn MC’s Amanuel, Axel, Lars en Vinci laten je met hun onversneden teksten even toe in hun leefwereld. ze vertellen in hun eigen oprechte taal wat het is om jong te zijn in leuven, en de wereld!

MET DANK AAN: AMANUEL, AxEL, LARS EN VINCI VAN URbAN WOORDEN. / SAMENSTELLING: MIJNLEUVEN

1Amanuel Kenedy (16)“De tekst die ik geschreven heb, gaat over mezelf. Ik ben geboren in Ethiopië en woon sinds mijn 11 jaar in Leuven. Ik droom er al van om rapper te worden van voor ik in het Engels kon rijmen. Mensen begrijpen mijn droom niet altijd, maar met deze rap laat ik zien dat ik me door niemand laat tegenhouden!”

he name is AK and I am from 3KBorn down the lake got raised in the stateWho trust himself got the faith although his flows are great always late to school and bad gradeExcuses for coming lateNo one understands what he saysBut he knows the iron he is made made to rap in the gameagain and again every day the samewhere there’s nobody to claimnobody to blame with that stage nameliving a nightmare am feeling shamecan’t do anything so am feeling lameso yeahI just wanna live I don’t care howNever cared back then so why care now

2Lars Mwasha (16)

“Veel rapteksten gaan over geld en ‘bitches’. Dat is ‘dope’, maar af en toe mag een tekst ook iets dieper gaan en persoonlijker zijn. De rap die ik geschreven heb, gaat over mijn ouders. Zij moeten hard werken zodat we als gezin kunnen (over)leven. Ik ben hen daar erg dankbaar voor. Vandaar deze tekst. Als ik er later in slaag om een succesvolle rapper te worden, wil ik ervoor zorgen dat zij beter kunnen leven.”

Pops been workin 6 to 5 Just so we could surviveAnd so he could put food on the table He been breaking his back, Back to back Seems like life is tryna cross him, but he still stay faithful Keep your eyes open, cause in life your faith's full Of people that don't want to see you come up At the end of the day it's just me and my fam against the world, so I keep my head up!

JONGE MC’S RAppEN OVER

hET LEVEN repo

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (33)

32 33

4 Vinci (19)“Ik ben geboren en getogen Leuvenaar en rap samen met mijn crew EHBO, wat staat voor ‘Een Hemel Boven Ons’. Mijn teksten gaan over wat mijn vrienden en ik dagelijks meemaken en hoe we ons voelen. Het doel is om de we-reld te tonen dat niet alles is wat het lijkt. Mensen hebben vaak een fout beeld van ons. Ze denken dat jongeren zo-als ons alleen maar slechte bedoelingen hebben, maar ze zien hierbij over het hoofd dat wij ook beïnvloed worden door slechte dingen rondom ons.”

broer ik moet renne voor de money deze dagen ben ik roekelooszelf al doe ik goeie dingen krijg ik er een boete vooren, zeg me waarom ?het begon, op een pleinbasketringen leuke dingen problemen kwamen erbijwil je zitte aan me zij,denk je beter zoas mij,maak ik money zie je die dinge ni eens aan men kledijmati toon niksphone picksdoe ik ni aan meewant misschien word ik verdacht zie je me foto op tvik ben aant lopen op een weg , die niemand nog wil bewandeme vrienden nemen risicos zijn nimeer te behandelen en zeg me wat er gebeurd als je nimeer hangt me andere want anderen zijn nimeer hetzelfde dus ik kantel de fles in me bekermanne die blijve stekenik geef me reden broer moet blijve renne voor paper door de dinge die we deden, in de vorige wekenik leef me eige leven jij praat wa je hebt geschreven

bENiEUWD NAAR DE kLANkEN VAN DEZE MC'S? WWW.MiJNLEUVEN.bE/JONGEMCSRAppEN MEER WETEN OVER bURN? WWW.bURNLEUVEN.bE

3 Axel Dotremont (15)

“Ik schreef deze tekst samen met Pierre, op basis van ons leven op dat moment. Op een gegeven moment waren we namelijk allebei op het slechte pad en besloten we een tekst te schrijven over de ‘troubles’ in ons leven. Het probleem is vooral dat alles zo stresserend is: taken maken, op tijd komen, naar school gaan… Ik zou graag hebben dat het leven wat rustiger is.”

Last op mijn schouder stress pakt me aan Ik zeg je 1 ding ik ga er niet meer aanDit is mijn life ja zo gaat het gaanJa dit is mijn life dus zo gaat het gaan Dit is de story over hoe ik nu toch leefJullie zeggen vaak ja die jonge die is skeerMaar jullie weten nietsja ik zit in die shit dus ik koop ook wat shit want ik zit in die shit Ja dat is wel iets Iedereen wil meer maar dat boeit me toch nietVoel me al wat rustiger met die rook in mijn long Mama zei nog doe niet zo dom Blijf van de straten en blijf van de shit maar ik ik luisterde niet luisterde ik? Neen ik luisterde niet!

Ik heb schijt aan de schoolEn schijt aan de lesIk heb schijt aan de leerkracht die mij elke dag test Ik schijt aan de regelsSchijt aan nota's Schijt aan tijd Ja fuck dat

JONGE MC’S RAppEN OVER

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (34)

34 35

GetuIGenIS — HannaH gaat dOOr Het leven met dysleXie

“hET bEESTJE had een naam gekregen”

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (35)

34 35

DiAGNOSE“Eigenlijk was het mijn mama die ontdekte dat ik dyslexie had. In mijn agenda draaide ik vaak letters om, terwijl dat in het mid-delbaar toch niet meer zou mogen gebeuren. Ze maakte daarom een afspraak bij mijn klastitularis en zo is de bal aan het rollen gegaan. Uiteindelijk ben ik getest geweest in het Centrum voor Leerlingenbe-geleiding (CLB). De diagnose was meteen duidelijk, ik was 13 jaar oud en plots had ik dyslexie.”“Als ik er nu over nadenk, had-den we die diagnose misschien al vroeger kunnen stellen. Ik heb mijn eerste leerjaar bijvoorbeeld gedub-beld omdat lezen en schrijven minder vlot ging dan bij de ande-ren. Maar dyslexie was toen veel minder bekend dan nu natuurlijk. We spreken ondertussen ook al van zo’n 16 jaar geleden.” “Zelf had ik niet echt last van mijn dyslexie. Lezen ging goed, vond ik. En ik had wel wat problemen met spelling, maar ik ging ervan uit dat dit normaal was. In de lagere school kwam mijn probleem met spelling ook nooit ter sprake. Na de diagnose viel alles wel plots op z’n plek. Het beestje had een naam gekregen, zeg maar. Vanaf dan wist ik tenminste waarom ik letters omwisselde en spellingfouten maakte. Of waarom mijn zinnen altijd veel te lang waren volgens de leerkrachten (want zelf vond ik dat

niet). Mijn leerkrachten snapten plots ook beter waarom ik be-paalde fouten maakte en rekenden die fouten ook alleen maar aan tijdens de lessen Nederlands. Mijn ouders deden er niet raar over. Het was wat het was, en uiteindelijk viel het al bij al best mee.” “Mijn leven ging eigenlijk gewoon door, de normale gang van weleer. Tijdens mijn examens kreeg ik meer tijd om aan mijn vragen te werken en zat ik in een aparte ruimte, samen met alle andere ‘probleem-gevallen’. Voor toetsen die mee-telden voor dagelijks werk kreeg ik evenveel tijd als de anderen. Ik kreeg ook soms teksten die in een groot lettertype afgeprint waren. Iets wat ik eigenlijk helemaal niet nodig had, want mijn zicht is goed. Ook al draag ik een bril.”

STUDiEkEUZE“Ik wist al van tijdens de lagere school dat talen niet mijn sterkste punt waren, maar dat heeft niet echt een invloed gehad op mijn studiekeuze. Ik heb Humane We-tenschappen gevolgd in het mid-delbaar, want dat interesseerde mij wel. En toeval of niet, ik moest in

die richting niet veel met taal bezig zijn. Misschien dat ik er onbewust wel wat rekening mee gehouden heb. Maar ja, als taal moeilijker gaat, dan heb je sowieso al niet de neiging om een richting met veel talen te kiezen.”“Bij de overstap naar het hoger onderwijs wist ik dat mijn talen wél een heikel punt konden zijn, want ik wilde graag leerkracht la-ger onderwijs worden. Samen met mijn mama ben ik naar de infodag gegaan en hebben we meteen gevraagd of dyslexie een probleem zou vormen. Op die manier wisten we meteen waar we voor stonden. En blijkbaar maakte de school daar geen probleem van. Er waren in het verleden al meermaals studenten met dyslexie die het traject goed wisten af te ronden. Met goede moed begon ik dan ook aan mijn studies leerkracht lager onderwijs. Ik werkte hard en kan ondertussen met trots zeggen dat ik mijn diploma op zak heb. Dit dankzij de goede ondersteu-ning van mijn ouders en enkele mentoren.”“Op een of andere manier denk ik zelfs dat dyslexie mij helpt om een betere leerkracht te zijn. Zo zal ik een leerling met dyslexie enkel aanduiden als hij spontaan zijn vinger opsteekt of als ik merk dat hij er echt klaar voor is. Ik zal hem nooit pushen om iets voor te lezen of een woord tien

GetuIGenIS — HannaH gaat dOOr Het leven met dysleXie ‘men spreekt van één lot en verschillende loten, maar het meervoud van pot is natuurlijk geen poten. zo zegt men altijd één vat en twee vaten, maar zult u ook zeggen één kat en twee katen? laatst ging ik vliegen, dus zeg ik vloog. maar zeg nu bij wiegen beslist niet ik woog…’ Dat onze nederlands taal allesbehalve gemakkelijk is, bewijst alvast de eerste paragraaf uit dit gedicht. voor de meesten onder ons is die spelling op zich niet zo’n heikel punt, we redden ons wel. maar als je kampt met dyslexie, is dat toch een ander paar mouwen. lees hier het verhaal van hannah (22), die al sinds het middelbaar weet dat ze dyslexie heeft. TEKST: ANNELIES VANDAMME/ fOTO’S: LAURA RAbAU

“op een of andere manier denk ik dat dyslexie mij helpt om een betere leerkracht te zijn” ➔

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (36)

36 37

keer te herhalen. Zelf weet ik nog goed dat ik tijdens de

Franse les vaak woorden verkeerd uitsprak en deze dan ettelijke ke-ren opnieuw moest uitspreken van de leerkracht. Zonder resultaat. Iets wat – uiteraard – erg frustrerend was, zowel voor mezelf als voor die leerkracht.”

DAGELiJkS LEVEN“In mijn sociaal leven merk ik eigenlijk niets van mijn dyslexie, en ik denk anderen ook niet. Som-mige vrienden weten wel dat ik het heb, maar er zijn er ook veel die het niet weten. Zelf ken ik ook geen andere mensen die dyslexie hebben. Als ik denk aan MSN (het Facebook van toen), dan schreef ik niet echt veel fouten, ook dankzij alle afkortingen waarschijnlijk. Met sms’en heb ik ook geen probleem, en ik heb nog nooit iemand horen klagen. Ik gebruik ook niet echt trucjes, alleen de spellingscorrector op de computer. En belangrijke documenten, dingen voor school bijvoorbeeld, laat ik altijd nalezen door mijn ouders. Vaak vinden ze gewoon dat mijn zinsconstruc-ties te lang zijn, wat de gewone spellingscorrector niet onderlijnt natuurlijk. Ik weet, dankzij mijn opleiding, wel dat er speciale pro-gramma’s bestaan die mensen met dyslexie helpen om te studeren, of die een lange tekst voorlezen zodat je hem zelf niet moet lezen. Maar die programma’s gebruik ik dus niet.”“Voor mij valt er best goed te leven met dyslexie. Maar ik kan me voor-stellen dat het een groot obstakel kan zijn als je een ergere vorm hebt. Ik zal mijn hele leven lang dyslexie hebben, maar dat vind ik niet erg. Misschien vreemd om te horen uit mijn mond, maar ik lees eigenlijk super graag. En ik zal dat graag blijven doen, tot ik een ‘oud madammetje’ ben.”

“Misschien vreemd om dit uit mijn mond te horen, maar ik lees eigenlijk super graag”

Hoe kan iemand te weten komen dat hij of zij dyslexie heeft?

“Als je dyslectisch bent, heb je problemen met de automatisering van lezen en spellen. Hierdoor kan je woorden moeilijk herkennen en gaat het lezen veel moeizamer. Vaak wordt de diagnose al gesteld in de lagere school. Maar als ie-mand een goed geheugen heeft, dan kan het zich soms pas uiten in het middelbaar. Je moet dan meer leerstof verwerken, krijgt meer talen, minder begeleiding… Daardoor merken leerkrachten sneller moeilijkheden op. Je kan je dan laten testen in een centrum zoals bv. het expertisecentrum voor ontwikkelen en leren van de Thomas More hogeschool in Me-chelen. Dat centrum (Code) biedt testen voor dyslexie aan speciaal op maat van jongeren.”

Op welke manier beïnvloed dyslexie iemands leven?“Dat hangt sterk af van persoon tot persoon. Vooral van de draagkracht van de persoon en de

ondersteuning die hij of zij krijgt vanuit de omgeving. Het is erg belangrijk dat de omgeving het ‘probleem’ erkent, want in veel gevallen gaat dyslexie samen met emotionele problemen, faalangst of frustraties. Dyslectici hebben wel vaak een enorm doorzettings-vermogen.”

Bij wie kan je terecht als je dyslexie hebt?“In de eerste plaats kan je terecht bij je klasti-tularis, de zorgcoördinator en het CLB. Maar ook bij een logopedist of orthopedagoog.”

Valt er iets aan te doen? “Zeker. Maar de manier waarop, is heel individueel. Hoe ernstiger de dyslexie, hoe meer hulpmid-delen iemand nodig heeft (bv. software om te helpen bij lezen, schrijven en studeren). Zo kan er voldoende ‘compenserend gere-medieerd’ worden. We proberen vooral om het leerprobleem te omzeilen door goede studieme-thoden te zoeken en een goede stijl van studeren uit te dokteren.”

GESpREk MET EEN EXpERTMARiE-AN CAERS, Logopediste en lector UC Leuven-Limburg

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (37)

36 37

Ruben, 18 jaar ➔ Ik heb sinds juni mijn middelbaar diploma op zak maar heb nog steeds geen keuze kunnen maken tussen werken of verder studeren. Ik zou om te beginnen al niet weten voor welke richting ik moet kiezen. Je kan zoveel doen! Daarom lijkt het me soms gemakkelijker om meteen te gaan werken.

Mr. Jac➔ Hoi Ruben, De knoop doorhakken om te werken of te studeren is inderdaad niet gemakkelijk. Ik raad je daarom aan om ze-ker eens een kijkje te nemen op www.onderwijskiezer.be. Hier kan je een test afleggen die je kan helpen om een studierichting te kiezen. Maak zeker ook gebruik van de verschillende opendeurdagen die hogescholen en univer-siteiten nog organiseren. De meeste dagen zullen onder-tussen al achter de rug zijn, maar hier en daar kan je toch nog even binnenspringen. Zijn er geen opendeurdagen meer, maar wil je toch nog graag wat meer info over een school of richting, neem dan gewoon even contact op met de school in kwestie en maak een afspraak. Neig je toch meer naar de arbeidsmarkt, dan kan je via de website van de VDAB een beroepsoriëntatietest afleggen om te weten te komen welke beroepen bij je passen. Wat je ook kiest, je kan na verloop van tijd nog altijd de andere optie overwegen. Start je met studeren maar ligt het je niet, dan kan je altijd een andere studie kiezen of werk zoeken. Omgekeerd kan uiteraard ook. Zo kan je beslissen om eerst een jaar te werken om dan gericht een studiekeuze te maken.

Maïté, 15 jaar ➔ Mijn ouders zijn gescheiden en ik verblijf om de 2 weken een week-end bij mijn papa. We hebben de laatste keer dat ik een weekend bij hem was heel erg ruzie gemaakt en daardoor mocht ik niet meer weg-gaan met vriendinnen. Ik wil liever niet meer naar mijn papa gaan. Wat kan ik doen?

Mr. Jac➔ Hey Maïté, Jammer om te horen dat je ruzie hebt gehad met je vader. Ik begrijp dat het na een ruzie niet gemakkelijk is om nog naar je vader te gaan, maar hier kan je helaas niet veel aan veranderen. Bij de scheiding heeft de rechter een verblijfsregeling vastgelegd waaraan je je moet houden tot je 18 jaar bent. Pas dan kies je zelf waar je wil verblijven. Wil je nu iets aan die regeling veranderen, dan zal je samen met je moeder een rechtszaak moeten openen. De rechtbank inschakelen is natuurlijk geen kleine stap! Dus denk hier goed over na. Misschien kan je eerst proberen om over de ruzie te praten met je vader. Als de ruzie uitgepraat is, zal je vader je misschien meer vrijheid geven om met vrienden op stap te gaan en zal de sfeer die bij hem hangt als je daar bent veranderen!

hET JACVraag het aan

zoek het niet te ver, het Jongeren advies centrum van het caw geeft info, hulp en advies aan jongeren van 12 tot 25 jaar.

Je kan er gratis en anoniem terecht met al je vragen.

CAW OOST-bRAbANT, REDiNGENSTRAAT 6, 3000 LEUVEN WWW.JACOOSTbRAbANT.bE [emailprotected]

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (38)

38 39

hAbiTATDe eerste editie van Habitat is achter de rug. en het mag gezegd worden: het was een groot succes! De 10 jonge organisatoren die hun schouders onder de eerste editie van dit jongerenfes-tival hebben gezet, zijn erin geslaagd een evenement te brengen dat jong talent, op welke manier dan ook, in de kijker zet. met als resultaat een dag vol kunst, muziek, ondernemende zielen en een overdosis aan extra’s. wij nemen jullie graag nog even mee doorheen deze geweldige eerste editie! TEKST EN SAMENSTELLING: MIJNLEUVEN

fOTO'S: NILS VAN NIEUWENHUySEN

MET DANK AAN ORGANISATOREN:

TRISTAN GIELEN, JEf SAbO, CyRIL

pARATE, NEIL bROOKES, JO LODEWIJCKx,

LAURENS DESMET, QUINTEN ROSSEEL,

DRIES VREbOS, JEffREy ROEKENS EN

bRECHT VERSCHOOTEN.

MET DE ONDERSTEUNING VAN

MIJNLEUVEN

repo

3

1 Kabinet J, de Leuvense jongerenraad, zocht en vond

jongeren met een mening. En met veel goesting om buttons te maken!

2 De Klimaatambassadeurs van mijnLeuven lieten zich van

hun meest creatieve en handige kant zien en maakten een gere-cycleerde chill-out. Meubels van pallettenhout, plantjes in originele potten, een schommel onder de bomen,… Aan alles hadden ze gedacht!

3 Een kunstroute met werken van acht jonge Leuvense kun-

stenaars zorgde voor een intense artistieke wandeling vol ontdek-kingen tussen de chill-out en het amfitheater.

4 In de inspiratiecaravan van Nachtuil nodigde Habitat

ondernemende jongeren uit om te vertellen over hun eerste stappen in de wereld van ‘ondernemen’. Time for Vinyl groeide van minionderne-ming tot een echte zaak, en QUIVR is voor jong Leuven de app van het jaar. Het verhaal achter hun succes werd er uit de doeken gedaan.

in beeld1

2

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (39)

38 39

7

5 De feeërieke sfeer van het amfitheater zorgde er

voor dat je niet anders kon dan uit de bol gaan op de beats van internationale dj’s zoals Tall Black Guy, Stray of shows van A/T/O/S en het Nederlandse Zes.

6 mijnLeuven pakte uit met straffe wedstrijd: ‘Ga op

de foto met een mijnLeuven tat-too en win een DJ set!’.

7 Zelfkweek… zegt het allemaal: met hun thuisbasis

in Leuven, kweken enkele orga-nisaties jonge talenten die maar

al te graag tonen wat ze kunnen. Hier zie je de jongens en meisjes van BURn Leuven aan zet, ook nog op dat podium: UHURU, Slagwerk & Tangram.

8 Wie op Habitat zijn slag wou slaan, kon terecht op

de ruilmarkt van Kaalcollec-tiv. De perfecte plek om op een toffe en duurzame manier een nieuwe outfit samen te stellen!

9 Kunstpiramides met live painting van Leuven’s finest

streetart artiesten maakten Habitat compleet.

4 6

8

5

3

9

© Laura baetens

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (40)

40 41

App App hOERAFLipAGRAM Flipagram is een geweldige app waarmee je fotoslideshows kan

creëren. Ideaal om een overzicht te maken van een afgelopen vakantie, uitstap met vrienden of festivalbezoek. De app is vooral bedoeld voor Instagram of Facebookfoto’s, maar je kan er ook andere digitale beelden voor gebruiken. Na je compilatie alles nog even op muziek zetten en eventueel wat tekst toevoegen, en klaar!

SOUNDhOUND Je zit al de hele dag met een deuntje in je hoofd dat je maar

niet kan plaatsen, en je kan al helemaal niet verder leven zonder te weten wat de titel van dat lied is en wie het maakte? Geen nood, in zulke situaties is er Soundhound. Deze app laat je het deuntje inzingen of neuriën in een microfoon en zoekt vervol-gens de beste match. De perfecte app dus om je te helpen bij je zoektocht. Bovendien kan je via Soundhound ook lyrics en down-loads verkrijgen. Begin al maar te zingen!

pOCkET Soms kom je de ene interessante link na de andere tegen wan-

neer je ligt te surfen op het internet. Maar het is niet omdat je even tijd hebt om te surfen dat je ook tijd hebt om al die leuke artikels te lezen. Om ze niet uit het oog te verliezen bestaat er daarom de Pocket app. Een app waarmee je die – oh zo - interes-sante url’s en artikels kan opslaan om ze later te doorlezen. Het leuke is dat je ze via Pocket opslaat op je smartphone en je dus geen internet nodig hebt wanneer je ze enkele uren, dagen, weken... later wil bekijken.

wwwEETJESWebsite in de kijkerTWiNSTRANGERS‘Twin strangers’ is een website die op zoek gaat naar jouw identieke, ongerelateerde tweelingzus of – broer. Zo hoef je je nooit meer af te vragen of er ergens in de wereld iemand rondloopt die er misschien net zoals jij uitziet. Eraan beginnen is simpel: je geeft op de website enkele kenmerkend dingen mee over je uiterlijk en manier van doen, en je deelt een foto van jezelf. Je foto wordt alleen getoond aan mensen die wel eens je ‘tweeling’ kunnen zijn. Hoe gedetailleerder je beschrij-ving, hoe groter de kans dat je iemand vindt die op jou lijkt. Door de geregistreerde leden te betrekken bij het zoeken van ‘twin strangers’ probeert de website zoveel mogelijk mensen aan elkaar te linken.

SURFEN MET DE hELM OpLiFE iN NUMbERSAltijd al willen weten hoeveel kilogram voedsel jij al geconsu-meerd hebt? Hoeveel minuten je al op de aarde rondloopt? Of hoeveel keer je doorheen je hele leven al met je ogen hebt geknipperd? De antwoorden op deze (en nog veel meer) vragen vind je op ‘Life in Numbers’. De antwoorden die je krijgt zijn natuurlijk berekend op basis van gemiddeldes, maar je krijgt wel een mooi idee van de grootte van je voetafdruk op de Aarde.

TipS, TRiCkS

EN TOOLS UiT

CyberspaceTEKST EN SAMENSTELLING:

MANON VANDEbEECK

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (41)

40 41

heb jij je creatieve skills losgelaten op Flipagram? ben je erin geslaagd je identieke tweeling aan de andere kant van de wereldbol te vinden? of ben je sinds kort professioneel liplezer en zet jij je eigen ‘bad lipreader’ filmpjes online? Deel dan je resultaten op de mijnleuven Facebookpagina en wie weet verschijnen ze op www.mijnleuven.be! Alle filmpjes en links vind je terug op www.mijnleuven.be/wwweetjes. Je kan ook de QR-codes inscannen om ze meteen te bekijken

WiST JE DAT...➔ SnapChat opgericht werd in 2011? De app heette toen nog Picaboo en werd gelanceerd door Evan Spiegel, samen met Bobby Murphy (die nu niet meer bij het bedrijf zit) en Reggie Brown.

➔ foto’s die verstuurd worden met SnapChat maximaal 10 seconden zichtbaar zijn? De inspi-ratie hiervoor haalden de oprichters bij mensen die in het verleden spijt hadden dat ze een foto verstuurden.

➔ er iedere seconde gemiddeld 8796 foto’s via SnapChat gedeeld worden? Je zou er tien jaar over doen om iedere foto van het afgelopen uur te bekijken. En tegen dan zou je al 880.000 jaar bezig zijn om de foto’s van dat laatste uur te doorworstelen.

hANDiG ONLiNECANVA Er zijn ongetwijfeld momenten in je leven waarop je een beeld of boodschap de (online) wereld wil insturen. Via Facebook bijvoorbeeld, of Twitter, of… noem maar op. En liefst ziet die foto met tekst er op dat moment niet als iets ‘homemade’ uit. Canva is dan het ideale instrument. Zon-der grafische kennis tover je toffe resultaten tevoorschijn, zonder dat je er uren voor in de weer geweest bent. Gratis, makkelijk en kwalitatief! knap!

The InternetwatcherbAD LipREADiNG Heb je in de bioscoopzaal wat tijd te doden tot de film eindelijk begint? Waarom dan niet een grappige parodie bekijken, van ‘The Hunger Games’ bijvoor-beeld. Een aantal amateur liplezers proberen de bewegingen van de acteursmonden te vertalen naar tekst die ze zelf toepasselijk vinden, met hilarische dialogen als resultaat. Kijk zeker ook eens naar andere video’s van ‘bad lipreading’. Want niet alleen ‘The Hunger Games’ krijgt een make-over. Ook de lippen van ‘Twilight’, ‘The Walking Dead’ en ‘Game of Thrones’ scènes worden gedubd.

ThE EVOLUTiON OF MUSiCPentatonix, een ondertussen bekende a capella groep (bekend van Pitch Perfect 2), heeft een groot as-sortiment aan a capella covers en medleys. De groep bestaat uit vijf vocalisten die voornamelijk popliedjes coveren met verschillende stemmen en vocale percus-sie. Deze video is een medley van de evolutie van muziek. Ze beginnen bij de 11de eeuw en eindigen bij een volledige medley uit onze tijd. De moeite!

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (42)

42 43

Weggeef!

WE MOGEN MAAR

LiEFST 10 TROiS MiLLE

T-ShiRTS WEGGEVEN.

iNTERESSE? SURF NAAR

WWW.MiJNLEUVEN.bE/

WEDSTRiJD EN

bEANTWOORD

DE pRiJSVRAAG!

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (43)

42 43

Carlo, kan je even kort uitleggen wat Trois Mille juist inhoudt?

“Ik werd geïnspireerd door La Vie Est Belge, een jong merk dat postcodes op pulls drukt als ode aan een stad of dorp. In plaats van zelf zo’n pull te bestellen, begon ik na te denken over het concept. Steden als Brussel, Gent en zeker Antwerpen kennen een groot gemeenschapsgevoel dat ze sterk uitspelen. Leuven kent dat gevoel ook wel, maar er wordt (tot nu toe) weinig mee gedaan. Ik voelde dat er een noodzaak was om een platform te maken waarop we Leuven naar de buitenwereld toe kunnen representeren.”“Of je nu van Kessel-Lo bent, of je bent van Heverlee. Eigenlijk ben je van Leuven. Alles valt samen onder de noemer 3000. Dat is een mooi idee, dat samenhorigheidsgevoel. Leuvenaars vinden elkaar ook altijd terug. Het voordeel van een kleine stad, denk ik dan. Maar in tegenstelling tot Gent, Antwer-pen of Brussel merk ik dat weinig mensen Leuven kennen, of zelfs maar weten dat deze stad bestaat. Meestal klinkt de beschrijving van Leuven als: ‘Oh ja, dat is die stad op 30 kilometer van Brussel, niet?’ Dat is jammer, want Leuven heeft zoveel leuke dingen te bieden. Eigenlijk is het een groot dorp met stadsallures. Ik hoop met Trois

Mille van Leuven een echte groep te maken om ons op die manier te vertegenwoordigen bij de niet-Leuvenaars.”

Hoelang bestaan jullie al en hoe is het dan allemaal begonnen?“In januari 2015 zijn we van start gegaan, maar nu we bijna 2016 zijn, willen we het project écht lanceren. Het is eigenlijk begon-nen met het pullenproject. We wilden 20 pulls maken met een opschrift dat op een of andere manier iets met Leuven te maken heeft. Die pulls wilden we dan aan invloedrijke Leuvenaars geven om er een filmpje mee te maken en op die manier het merk Trois Mille bekend te maken. In de praktijk is het echter wat anders gelopen, want de productie van de pulls was veel sneller klaar dan we gedacht hadden, en we konden alles dus vlugger lanceren dan gepland. Het filmpje liep daardoor wat vertraging op, maar zal zeker iets voor dit najaar zijn. Op termijn willen we onder de

3000, de postcode van ons geliefde Leuven, is sinds kort meer dan alleen een verplicht onderdeel op een post-kaart. naar het voor-beeld van steden als gent en brussel stampte leuvenaar carlo celis (25) namelijk trois mille uit de grond. voorlopig kan je bij trois mille te-recht voor pulls met een stevige link naar leuven, maar op termijn wil het meer zijn dan ‘zomaar’ een kledingmerk. De bedoeling is om een hechte community op te richten die alle leuve-naars samenbrengt, met als gemeenschappelijke eigenschap: hun liefde voor leuven. hoog tijd voor mijnleuven om de oprichter en man achter trois mille, carlo celis, eens te interviewen. TEKST: HANNE DECRé / fOTO'S: LISA DECRé

“Leuven kent een sterk gemeenschapsgevoel, maar er wordt weinig mee gedaan”

portret — carlO celis wil leuvenaars samenBrengen via trOis mille

“leuven heeft zoveel leuke dingen te bieden, eigenlijk is het een groot dorp met stadsallures”

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (44)

44 45

naam Trois Mille trouwens allerlei soorten activiteiten

organiseren in Leuven. Dat kan echt van alles zijn: een festival, een interactieve kaart van Leuven... We willen Leuvenaars, jong en oud, samenbrengen.”“Het idee is eigenlijk ontstaan vanuit een gevoel dat er weinig te doen was in Leuven. Daarom zijn we op een avond beginnen brain-stormen met een aantal mensen en op korte tijd is daar dan ons concept uit voortgekomen. Met de pulls hebben we redelijk snel wat publiciteit gekregen, maar we hebben de reclame nooit echt opgezocht. Het was vooral mond-tot-mondreclame die het hem deed. Toch zijn de pulls nooit echt ons hoofddoel geweest, eerder een middel om wat naambekend-heid te krijgen. We willen zeker geen H&M effect nastreven. Ik vind het leuk om iemand te zien die een pull van ons draagt. Dan zie je dat die mensen de pull dragen omwille van dezelfde reden dat hij ontworpen is: Leuven uitdragen naar de wereld.”

Wat doen jullie met de op-brengst?“De opbrengst gaat naar een vzw, die nu koperen muntjes voor Nianing heet, maar binnenkort van naam gaat veranderen. De vzw zal dan 3017 heten. Waarbij de 30 staat voor 3000, de postcode van Leuven, en de 17 voor 2017, het jaar waarop we naar Nianing wil-len gaan. Op dit moment halen we de meeste opbrengsten uit de ko-peren muntjes die in Nutellapotten verzameld worden in heel Leuven. We halen hiermee zo’n 2000 euro per jaar op. Dat lijkt misschien een druppel op een hete plaat, maar alle beetjes helpen natuurlijk. Ni-aning is een dorp in Senegal waar we investeren in sport, onderwijs en gezondheid. Waarom de keuze

voor Senegal? Senegal is niet het armste land van Afrika, er is weinig honger en de meeste mensen hebben een dak boven hun hoofd. Maar toch is er ook hier behoefte aan een betere structuur en inves-teringen binnen de gebieden die ik daarnet vermeldde. We willen het project voortzetten en op termijn misschien uitbreiden met o.a. investeringen in hernieuwbare energie en een surfschooltje, waar-voor we momenteel in gesprek zijn met BoardX.”

Hebben jullie nog andere ideeën voor de kledij?“We zitten nu in een testfase om T-shirts met dezelfde opdrukken uit te brengen. En we experimenteren ook wat met bijvoorbeeld lasercut-ting en vernieuwde designs. Het moet vooral haalbaar blijven.”Heb je hiervoor een speciale opleiding gevolgd?“Absoluut niet. Als ik voortga op mijn diploma’s was ik een heel andere weg ingeslagen. Ik heb

mezelf op een bepaald moment afgevraagd: wat wil ik nu? En het antwoord was: ondernemen. Daar had ik zin in. Ik moet wel zeggen dat ik alle mogelijkheden gekregen heb. Van thuis uit kreeg ik de kans en de steun om mijn eigen weg te zoeken. Vervolgens ben ik volop gaan uitzoeken hoe je aan zo’n onderneming begint. Ik heb voornamelijk geleerd door te doen, niet door boeken te lezen. Je moet veel luisteren naar de mensen om je heen. Onderweg fouten maken is onvermijdelijk, maar de kunst is dat je er iets uit leert. Dat je kan groeien.”

Heb je nog tips voor begin-nende ondernemers?“Je moet gewoon keihard gaan voor je dromen. Onderweg kom je ongetwijfeld dingen tegen waar je schrik voor hebt, maar je mag die angst niet de bovenhand laten ne-men. Soms moet je gewoon eens de sprong wagen. Een goede voor-bereiding is ook heel belangrijk: ga te rade bij mensen in het vak en lees altijd de kleine lettertjes. En verder, gewoon doen!”

Meer weten over Trois Mille?SURF NAAR WWW.TROiSMiLLE.bE OF VOLG TROiS MiLLE Op FACEbOOk!

“de opbrengst van trois Mille gaat naar een vzw waarmee we investeren in het Senegalese dorp, nianing”

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (45)

44 45

Het begin van het schooljaar is altijd weer een beetje afscheid nemen van een geweldige zomervakantie. Je moet weer beginnen studeren en dat vraagt dus om een opgeruimde bureau en goede organisatie van je werk. De eerste week hou je dit gemakkelijk vol, maar na een paar dagen ben je dat meestal al beu en verval je in oude gewoontes. Daarom deze checklist! kwestie van je een handje te helpen om het schooljaar goed en wel door te komen. TEKST: LIESELOT GEUTJENS/ fOTO: NENA LANGLOH

RUiM JE bUREAU OpEen georganiseerde bureau is de start van een succesvol school-jaar. Zie jij soms door de boeken je bureau niet meer? Dan wordt het dringend tijd om deze op te ruimen. Het schooljaar is nu of-ficieel begonnen dus alle rommel die je tijdens de zomervakantie op je bureau hebt verzameld, moet eraf. Zoek een leuk plekje waar je al deze herinneringen kwijt kan, want het is zeer belangrijk dat je bureau een plaats voor school is. Vrijetijdsspullen gaan alleen maar afleiden tijdens het studeren.

LAAT JE WERk NiET LiGGEN TOT hET LAATSTE MOMENTAls je thuis komt van school, begin je best meteen met het maken van je huistaken. Als je huiswerk laat liggen tot ’s avonds laat, ga je er al helemaal geen zin meer in hebben. Je kan beter meteen na school je taken maken zodat je de rest van de avond kan ontspannen, in plaats van thuis

te komen, televisie te kijken en om 21u te beseffen dat je nog huiswerk hebt.

pLANNEN, pLANNEN, pLANNENEen agenda kan een zeer handig hulpmiddel zijn om alles netjes te organiseren. Op school krijg je vaak een exemplaar, maar toch is het handig om ook een tweede te hebben voor al je persoonlijke afspraken. Je kan in winkels zoals Hema, Standaard Boekhandel, de Boekenvoordeel shop… voor weinig geld een agenda kopen. Hierin kan je dan je afspraken met vrienden of familie kwijt, waardoor je probleemloos kan inplannen wanneer je kan werken voor school en wanneer niet.

pOST-iTS: ThE kEy TO SUCCESS Post-its zijn een niet te missen gadget op je bureau. Als je plots aan iets denkt maar je ben nog bezig met iets anders, krabbel deze gedachte dan snel op een post-it. Zo vergeet je er later

niet op terug te komen. Je kan er ook kleine to-do-lijstjes van maken. Werk met verschillende kleuren en groottes. Op bv. gele briefjes schrijf je alles neer wat met school te maken heeft, op de blauwe maak je een lijstje van huishoudelijke taken die je nog moet doen, enz. Post-its zijn ook heel gemakkelijk als bladwijzer te gebruiken, om cursussen per vak te organiseren bijvoorbeeld. Zo voorkom je dat je belangrijke papieren kwijt speelt en houd je cursussen op een handige manier volledig.

VOLhOUDENDe laatste tip om het schooljaar succesvol door te komen, is volhouden. Al deze tips zullen nutteloos blijken als je ze niet volhoudt. Toegegeven, het vraagt doorzettingsvermogen om alles te blijven doen, maar zo’n geor-ganiseerd werk werpt altijd zijn vruchten af. Ook al lijkt het in het begin misschien niet zo.

GEORGANiSEERD hET SChOOLJAAR DOOR

ChECk

LiST3

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (46)

46 47

“ik doe het omdat het leuk is om sfeer te brengen op feestjes”

portret — saraH staat als dj rafiki Op Het pOdium

Sarah, hoe kwam je op het idee om te deejayen? “Op mijn middelbare school, het Sint-Albertuscollege, wordt ieder jaar traditioneel

een DJ week georganiseerd. Tijdens die week gaat er tijdens de middagpauze een feestje door in de kleine sporthal, waarbij deejays de kans krijgen hun set te spelen in een verduisterde hal die speciaal voor de gelegenheid vol staat met spots. Al sinds mijn eerste jaar op het middelbaar vond ik het leuk om er naar te kijken en luisteren.”

En toen begon je er gewoon zelf mee?“Enkele jaren later pas, toen ik vijftien was. Een vriend van me had ook interesse om te deejayen. Dus samen gingen we naar een workshop ‘Play and Produce’, een evenement in de Vooruit in Gent voor deejays en producers met heel wat ‘Music & Business talks’, ‘DJ masterclasses’ en feedbackmomenten. De Vooruit was gevuld met controllers om te testen en experts gaven uitleg over de verschillende programma’s. Er ging toen een heel nieuwe wereld voor mij open! Ik kocht een basis controller die niet al te duur was en ging verder aan de slag met tips die ik op het internet vond.”

Je artiestennaam is Rafiki, welke betekenis zit daarachter?“Rafiki is de wijze aap in de Disneyfilm ‘The Lion King’. Toen een vriendin en ik aan het brainstormen waren over een naam die bij mij past, dacht zij aan Rafiki. In het Swahili betekent het vriend, wat ik op zich al leuk

vond. En ja, de bekende aap is ook speels en leuk, zoals ik wil zijn als DJ. Ik heb geen torenhoge ambities en zal ook nooit uit de hoogte doen of opscheppen over mijn werk. Ik doe het omdat het leuk is om sfeer te brengen op feestjes.”

De deejaywereld blijft een mannenwereld, hoe komt dat?“Ik begrijp zelf eigenlijk niet goed hoe dat komt. Mis-schien schrikt net die mannenwereld heel wat meisjes af. Of zijn vrouwen minder geneigd om met compu-tersystemen te werken. Mij houdt het in ieder geval niet tegen. De mogelijkheid om muziek te manipuleren en er iets van te maken waar mensen op dansen, dat vind ik er zo leuk aan. Ik hou van experimenteren met muziek en geniet ervan het resultaat met anderen te delen. Ook tijdens optredens backstage mogen en andere artiesten leren kennen, vind ik geweldig.”

Je bent nu afgestudeerd van het middelbaar, wat zijn je plannen?“Ik start met een kunstopleiding aan het Sint-Lukas in Brussel. Niet schilderen of beeldhouwen, wel een richting waar ik begin met een concept en dat kan vertalen in de kunstvormen die er het best bij passen. Zo kan ik verschillende werelden, zoals mijn interesse in tekenen en mijn passie voor muziek, combineren. Ik ben ook van plan om in Brussel op kot te gaan, dus wie weet vraagt iemand me wel om op een feestje of tijdens een optreden als deejay voor sfeer te zorgen.”

Sarah Lauwers (18) is een van de weinige jonge vrouwen in de dj-wereld. ze is een creatieve bij en houdt van muziek. als negenjarige startte ze in de

muziekschool met lessen harp waarna ze gaandeweg voeling kreeg met ver-schillende genres en leerde experimenteren met muziek, haar grote passie. en

hoe anders die passie uiten, dan gewoon achter een dj-set plaatsnemen en alle feestjes van vrienden opvrolijken? TEKST: JESSICA JACObS/ fOTO’S: CARL CANLAS

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (47)

46 47

“Ik hou van experimenteren met muziek en geniet ervan het resultaat met anderen te delen”

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (48)

48 49

WiE iS JOUW iDOOL?

jOrre (14)Jorre kijkt enorm op naar de Amerikaanse zangeres Ariana Grande. Hij heeft haar al eens live aan het werk gezien en was erg onder de indruk van haar zangprestaties. “Ik vind haar een heel mooi meisje, maar wat me nog meer aanspreekt is haar mu-ziek. Ze kan heel goed zingen en heeft een speciale stem. Ik ben honderd procent fan van haar en hoop binnenkort nog eens een concert te kunnen bijwonen.”

lara (10)Lara kijkt graag naar het televisiepro-gramma ‘Chica Vampiro’. Actrice Greeicy Rendon, die de rol van het hoofdpersonage Daisy voor haar rekening neemt, is haar grootste idool. Voor Lara is ze meer dan een mooie actrice, ze acteert erg goed en brengt de juiste emoties over. “Ik heb het programma voor het eerst toevallig op televisie gezien toen ik aan het zappen was en voorbij de zender Nickelodeon kwam. Ik hou van verhalen over vampiers omdat ze spannend en fantasierijk zijn. Sindsdien ben ik de serie blijven volgen en ben ik helemaal mee met de verhaallijn. Ik ben benieuwd naar meer werk van Greeicy.”

maXine (12) Adele is Maxine’s favoriete zangeres. Toen haar mama op een dag bij hen thuis het album ‘19’ opzette, was ze onmiddellijk verkocht. “Ik heb achteraf zelf nog veel naar haar liedjes geluisterd en heb zo ook

nog meer muziek van Adele leren kennen. Ze lijkt mij een sterke vrouw. Ik vind het knap dat ze op zo’n jonge leeftijd al zoveel goede nummers heeft kunnen schrijven en uitbrengen. Daarom ook dat ik haar en haar werk zo bewonder!” Maxine heeft Adele nog niet zien optreden, maar hoopt dat die droom ooit nog uitkomt.

gaBriËl (18)Gabriël is een scout in hart en nieren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij erg op-kijkt naar leider Roland, bij wie hij dit jaar in de groep zit. “Roland is een inspirerende leider. Hij geeft altijd het goede voorbeeld, is grappig en spontaan. Maar hij is ook erg verantwoordelijk: juiste beslissingen nemen kan hij als de beste.” Op kamp gaan met Roland vindt Gabriël de max. Hij ziet het wel zitten om later in zijn voetsporen te treden en ook leider te worden.

elliOt (14)Als er één sport is die Elliot graag doet, dan is het wel voetbal. Zelf speelt hij bij de ploeg van Wijgmaal, maar hoopt ooit wereldberoemd te worden. “Mijn grote voorbeeld is de Argentijnse voetballer Lionel Messi. Hij is een hele sterke speler! Als ik hem op televisie een voetbalmatch zie spelen, droom ik ervan om ooit ook zo goed te kunnen worden.” Elliot is nochtans geen supporter van Argentinië. Het zijn vooral de Afrikaanse ploegen die zijn steun krijgen.

MENINGGEVRAAGD

Jorre

Lara

KoenGabriël

KoenElliot

Maxine

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (49)

48 49

Opkijken naar iemand, we doen het allemaal. soms is dat idool een (inter)nationale ster, maar soms ook gewoon iemand dicht bij ons. hoe dan ook zijn het mensen die op een of andere manier een invloed hebben op ons leven. omdat we wel eens wilden weten wie bovenaan jullie idolenlijstje prijkt, trokken we de straat op. TEKST: ASTRID JANSSEN/ fOTO’S: NENA LANGLOH

innOcent (14)Innocent’s grote idool is Michael Jackson. Hij bewondert hem vooral voor zijn danstalent en zijn hoog showgehalte. “Zelf dans ik ook graag. Ik volg geen les, maar met enkele vrienden dansen we soms streetdance. Dan komen we samen en leren we elkaar wat leuke en indrukwekkende moves aan. Ho-pelijk worden we ooit even goed als Michael Jackson!” Zijn muziek kan Innocent minder bekoren. “Geef mij maar rapmuziek, dat klinkt veel beter dan popliedjes.”

milO (10)Milo speelt voetbal in zijn vrije tijd. Hij kijkt ook graag naar voetbalmatchen op televisie. Vooral de kleine aanvaller van de Rode Duivels verdient zijn respect. “Dries Mertens is de achterneef van één van mijn beste vrienden. Zo herkende ik hem wanneer hij op televisie kwam tijdens een match. Hij is mijn grote voorbeeld omdat hij erg goed kan voetballen. Als ik ooit zo goed wil worden als hij, zal ik wel nog veel moeten trainen. Mijn papa heeft vroeger, op de middelbare school, zelfs nog les gekregen van Herman Mertens, de vader van Dries.”

imke (15)De jongens van de Australische poprock-band ‘5 Seconds of Summer’ hebben Imke’s hart helemaal veroverd. Via een vriendin leerde ze hun muziek kennen en werd ze een grote fan. “Eén van mijn vriendinnen had een concert van ‘One Direction’ bijge-

woond. ‘5 Seconds of Summer’ speelden toen het voorprogramma. Ze liet me ach-teraf enkele van hun nummers horen en ik was meteen helemaal weg van hun muziek. Ondertussen heb ik ze zelfs al eens live in Brussel zien optreden. Geweldig!”

margOt (14)Veel tijd heeft Margot niet nodig om te bedenken wie haar idolen zijn. De muziek van Dimitri Vegas & Like Mike, het Belgisch-Griekse DJ-duo, klinkt bij Margot thuis dagelijks door de boxen. “Ik ben een echte diehard fan! Al drie jaar op rij ben ik naar hun optreden geweest. Ook dit jaar zak ik zeker weer eens af naar het Sportpaleis om te genieten van hun muziek. Ik vind het schitterend hoe ze muziek naar een ander niveau kunnen brengen. Puur genieten vind ik dat!”

sara (15)Sara’s idolen bevinden zich dichter bij huis. Haar moeder en haar oma zijn de belang-rijkste vrouwen in haar leven, en meteen ook haar twee grote voorbeelden. “Zowel mijn moeder als mijn grootmoeder hebben kanker gehad. Maar ze hebben ertegen gevochten en hebben de ziekte overwon-nen. Het zijn sterke karakters waar ik naar opkijk. Ze willen bovendien allebei dat ik een leuk en gelukkig leven kan leiden en steunen mij daarom onvoorwaardelijk in alles wat ik besluit te doen. Ik hou enorm veel van hen.”

Sara

Imke

Milo

KoenMargot

Innocent

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (50)

50 51

AChTER DE SChERMEN

MUSEUM M

Leopold Vanderkelenstraat 28,

3000 Leuven

Wist je dat?➔ museum M, zoals we het

nu kennen, pas in 2009 werd geopend? Het museum werd gebouwd op de plaats van

een ouder museum. ➔ de Belgische architect

Stéphane Beel met zijn ont-werp van museum M oude en nieuwe elementen wilde la-

ten samensmelten? Kijk maar naar de originele voorgevel

van het museum. ➔ je als inwoner van Leuven gratis toegang hebt tot het museum op de eerste don-derdag van de maand, van

18u00 tot 22u00? Wel alleen op vertoon van je identiteitskaart.

➔ een aantal ruimtes in het museum verhuurd worden? Je kan ze huren voor bv. een

presentatie, vergadering, workshop, receptie of diner.

1 3

2

8

5

6

4

7

deze keer: MUSEUM

M

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (51)

50 51

mijnleuven gaat iedere editie op zoek naar de verborgen hoekjes en kantjes van Leuven. gewoon om alles eens van dichterbij te zien! want hoewel we veel leuvense gebouwen ongetwijfeld kennen, vallen er heel wat mysterieuze plekjes te ontdekken. TEKST EN fOTO’S: QUINTEN MALfAIT

1 iNkOM De grote inkomzaal van het

museum is de eerste ruimte die je te zien krijgt wanneer je het museum bezoekt. In deze lange ruimte kan je – uiteraard – je tickets kopen, maar je kan ook een souvenir uitkiezen van de lopende tentoonstellingen.

2biNNENTUiN De tuin van het museum is een

plek die bezoekers vaak over het hoofd zien. En dat is jammer, want de groene oase (die trouwens in fel contrast staat met het moderne museumgebouw) is een prachtige plek waar je volledig tot rust kan komen. Bovendien kan je er ook terecht zonder museumbezoek. Leuk om te weten: in de tuin staat een eeuwenoude eik.

3DEpOT 2 (ATELiER TEChNiEk)

Naast de vaste collectie zijn er ook kleine en grote tentoonstellingen. De kleine tentoonstellingen veran-deren iedere 3 maanden, de grote iedere 6 maanden. Tijdens die momenten komen er niet alleen nieuwe schilderijen het museum binnen, er moet ook een volledig nieuwe indeling en lay-out van de zalen voorzien worden. Alles moet dus worden heringericht. Tot zelfs de kleur van de muur. Alle materia-len die hiervoor nodig zijn worden bewaard in de kelders.

4 DEpOT 3 (OpSLAGRUiMTE)

Niet alle kunstwerken en beelden die eigendom zijn van het museum kunnen in het museum staan,

simpelweg wegens plaatsgebrek. Daarom worden ze allemaal ordelijk samen gezet in de ‘schat-kamer’. Hier kan je schilderijen, beelden en munten vinden van de Middeleeuwen tot het modernisme van de 20ste eeuw.

5DAkTERRASHet museumgebouw is een

prachtig stukje architectuur dat ontworpen werd door de Belgische toparchitect Stéphane Beel. Eén van de mooiste plekken in – of beter gezegd op - het museum is het dakterras met zicht op de universiteitsbibliotheek. Er worden dan ook regelmatig evenementen georganiseerd. Denk maar aan Bar.Bizon.

6bACkOFFiCE Om een museum draaiend te

houden, heb je ook veel man-kracht nodig. In totaal werken daarom zo’n 48 vaste werknemers en maar liefst 160 vrijwilligers in het museum. Ze vertoeven allemaal in het oude maar erg mooi opgeknapte deel naast het museum. Hier zijn de bureau-ruimtes, de kleine cafetaria en de vergaderruimtes gelegen.

7 LOGE/VERGADERRUiMTE De mooiste ruimte van het

museum is meteen ook de ruimte die gelegen is op het hoogste punt van het museum. Deze vergader- en onthaalruimte wordt omgeven door een groot panoramisch venster dat een mooi uitzicht biedt over Leuven, met het stadhuis en de Sint-Pieterskerk duidelijk aan-wezig. Helaas is deze ruimte alleen

toegankelijk voor bepaalde evene-menten of bezoek van belangrijke personen. Als gewone bezoeker kom je er dus niet.

8VERkOELiNGSSySTEEM Kunst moet je goed verzorgen.

En daarom moet de temperatuur in de zalen constant zijn, ook op warme zomerdagen en wanneer het vriest tijdens winterdagen. Dat is vooral belangrijk voor het bewa-ren van de verf op de schilderijen. Het regelen van de temperatuur in zo’n groot gebouw is niet gemak-kelijk. Een heel buizensysteem dat vertrekt vanuit de kelder stuurt de lucht naar de zalen. Zo blijft het er altijd tussen 18 en 22 graden.

RUiMTE VOOR kiNDEREN EN JONGEREN Het cliché dat musea saai en vervelend zijn voor jon-geren en kinderen bestaat al lang. Maar museum M probeert dat cliché van de baan te vegen door het concept museum, kunst en cultuur toegankelijker te maken. Zo is er een speci-ale recreatieruimte voor-zien en kunnen kinderen tijdens de zomer knutselen en in de tuin spelen. Het museum geeft jongeren ook de kans om hun eigen werk te exposeren. iNTERESSE? SChRiJF JE DAN iN VOOR ‘OpEN M’.

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (52)

52 53

MijnLeuven kijkt over de stadsgrenzen

heen en volgt jonge leuvenaars die verre

oorden opzoeken. niet zomaar om er op

vakantie te gaan, maar om er lange tijd te wonen, studeren,

werken… ze vertellen over hun buitenlandervaring

en vergelijken leuven met de rest van de wereld.

Deze keer: MARGAUX

iN ZUiD- AFRikA

“ik had het gevoel dat we op weg waren naar de hongerspelen” Margaux Soubry (18) had in het laat-ste jaar van het middelbaar nog geen enkel idee wat ze graag wilde stude-ren. Dus dacht ze, ‘waarom las ik geen sabbatjaar in’? ‘en waarom spendeer ik dat sabbatjaar niet gewoon in het buitenland’? zo gezegd, zo gedaan. op 11 september vertrok margaux met aFs naar zuid-afrika om daar tien maanden lang te wonen en naar een plaatselijke school te gaan. TEKST EN fOTO’S: MARGAUx SOUbRy

hET iS DAAR TE GEVAARLiJk!“Als je met AFS naar het buitenland gaat, moet je drie landen. Op basis van die landen en de mogelijkhe-den die er zijn, kiest de organisatie dan een land. Ik had mijn ouders verteld dat Noorwegen, IJsland en de VS op mijn lijstje stonden. Dat ik eigenlijk Zuid-Afrika had opgegeven, hield ik nog voor mezelf. Want ‘het is daar veel te gevaarlijk’, volgens de mama. Toen ik in december te horen kreeg dat ik naar Zuid-Afrika ging, was ik dolblij. Mijn eerste keuze! Het leek me zo’n interessante bestemming, met al de verschillende culturen en talen. Ik trok mij niets aan van al de stereotype ideeën die de ronde deden. Het was wel even schrikken voor mijn ouders natuurlijk. Maar ik mocht vertrekken.”

LET ThE GAMES bEGiN“Op 11 september stond ik – sa-men met een Limburgse jongen die ook vertrok, en mijn ouders – in de luchthaven. Pas op dat moment be-sefte ik waar ik aan begonnen was. Ik wist helemaal niet wat er mij te wachten stond! En plots wilde ik niet meer gaan. Ik had niets liever gewild dan dat mijn ouders mij terug meenamen naar huis, maar

dat gebeurde niet. Ik checkte mijn bagage in en nam afscheid. Zowel mijn moeder als de moeder van de Limburgse jongen hadden het erg moeilijk en moesten uithuilen bij elkaar.”“De hele vlucht lang had ik het gevoel dat we op weg waren naar ‘de Hongerspelen’ (je weet wel, de film). Wie weet waar kwam ik te-recht?! Na een vlucht van veertien uur, kwam ik aan in Johannesburg. Het was toen elf uur ’s avonds. Ik was zó moe dat ik meteen in bed wilde kruipen, maar eenmaal in bed kon ik de slaap maar niet vatten. Zo nerveus was ik. Bovendien had ik bij alles wat ik tegenkwam of zag het gevoel dat ik het aan mijn mama wilde vertellen. Maar dan kwam het besef dat ik nog lang niet naar huis ging. De volgende dag voelde alsof iedereen ons aan het voorbereiden was om te overleven in alle moge-lijke situaties, ook weer zoals bij de Hongerspelen! Na een dag voor-bereiding werden we ‘de arena’ ingestuurd. Ik vloog met twee Ame-rikaanse jongens en een Spaanse jongen naar Kaapstad, waar onze gastfamilies ons opwachtten.”

RUWE START“De eerste dag bij mijn gastgezin

Weg van LEUVEN

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (53)

52 53

“ik had het gevoel dat we op weg waren naar de hongerspelen”

bezorgde mij al meteen de schrik van mijn leven. Ik zat blijkbaar in een coloured gezin. Coloured betekent dat je zowel van Indiërs als zwarten en blanken afstamt. In Zuid-Afrika bepaalt de cultuur en taal of je zwart of coloured bent. Blijkbaar zijn de Zuid-Afrikanen nog steeds heel conservatief zijn. Dat was niet gemakkelijk. Bovendien had ik veel moeite om me aan te passen aan het karakter van mijn gastmoeder. Uiteindelijk lukte het me wel, tot de twee laatste maan-den van mijn verblijf en ik moest veranderen van gezin omdat ik werd bestolen door mijn gastgezin. Bij mijn tweede familie - een moslimgezin – voelde ik mij veel meer op mijn gemak en vond ik een nieuwe vrien-din: mijn gastzus.”

EUROpA iN AFRikA“Ik ben helemaal ver-liefd geworden op Kaapstad. Het is bijna een stukje Europa, maar met alle geweldige stukjes van Afrika inbegrepen. Vaak ben ik met de Spaanse en Amerikaanse jon-gens, en later ook een Mexicaans meisje, de boel gaan verkennen.

Je hebt er echt alles! Bo-Kaap bv., enkele straatjes met huizen in allerlei kleurtjes waar je absoluut naartoe moet gaan om te genieten van het typische Cape Malay eten. Maar ook Waterfront, met zijn vele winkels en live muziek, recht voor het reuzenrad. Of Longstreet, waar we zelfs Belgische bieren konden drinken en konden dansen tot in de late uren. En dan had je nog mijn favoriete plek: Green Market Square. Je kan er lekker ontbijtjes eten terwijl je kijkt naar de typische dans en zang van de zwarte cul-tuur.”

NEDERLANDS VOOR kLEUTERS

“Ook al is de Apart-heid* ondertus-sen al zo’n 25 jaar in de kiem gesmoord, toch zie je nog een duidelijk

onderscheid bij de be-volking. Zo zat ik in een

redelijk arme en uitsluitend coloured en zwarte school. Het was alsof ze er nog nooit een blank meisje gezien hadden. Of toch geen meisje met blonde haren. Verschil-lende keren voelde ik daardoor plotseling een hand naar mijn haar

grijpen. Want ja, ‘mijn haar was zó glad’.” “Op school zaten in alle klassen gemiddeld 40 leerlingen. De klas waar ik in zat, was een Afrikaanse klas. Dus alle vakken werden in het Afrikaans gegeven. Afrikaans is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk te verstaan. Het lijkt wat op het Nederlands dat je sprak toen je nog klein was. De eerste paar weken heb ik me kapot gelachen. Maar ook al zat ik op een arme school, met een stom uniform en een vrij laag onderwijsniveau, toch zou ik geen andere school gewenst hebben.”

WAT NU?“Momenteel sta ik met beide voeten terug op Belgische bodem. Het Mexicaanse meisje dat dicht bij mij verbleef is de sfeer in België (en Leuven) ondertussen al komen opsnuiven, dus hopelijk blijven we contact houden. In september be-gin ik aan mijn eerste jaar Taal- en letterkunde Engels en Duits. Span-nende tijden in het vooruitzicht dus! Maar ik denk nog vaak terug aan Afrika. Ook al heb ik er redelijk moeilijke tijden gehad, toch zou ik nu al op het eerste vliegtuig terug springen.”

"het was

alsof ze nog nooit een blank meisje gezien

hadden"

*Sys

teem

van

ras

sens

chei

ding

in Z

uid-

Afr

ika

dat

in 1

948

wer

d in

gevo

erd

om d

e bl

anke

min

derh

eid

af t

e sc

herm

en v

an d

e zw

arte

bev

olki

ng.

Pas

in 1

990

wer

d ee

n ei

nde

gem

aakt

aan

de

Apa

rthe

id.

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (54)

54 55

Ontdek de ware Sport — HipHOp

hiphop is ontstaan tijdens de jaren ’70 in New York. Om specifieker te zijn: The

Bronx, een arme wijk die destijds grotendeels bewoond werd door Afro-amerikanen en Latino’s. Als je aandachtig luistert naar de teksten van de muziek merk je meteen dat hiphop muziek voor de get-tobewoners overduidelijk veel meer was dan gewoon wat plezier maken. Het gaf hen een stem.

Bij hiphop zijn er geen standaard-technieken, dus iedereen kan ermee beginnen. Het is een heel losse en vrije dansstijl die vraagt om veel creativiteit, ritmegevoel en energie. Het is ook de basis van een heleboel substijlen, zoals popping, locking en breakdance. Bij popping span je je spieren op waardoor je lichaam lijkt te ‘pop-pen’. Bij locking is het dan weer heel anders, je houdt je beweging vast (je ‘lockt’) en danst nadien even snel verder. Breakdance is dan weer een dansstijl waarbij de dansers allerlei acrobatische be-wegingen maken. Er is veel kracht

nodig om deze moves onder de knie te krijgen.

kAN iEDEREEN hiphOp LEREN?We gingen op bezoek bij het Danshuis, een nieuwe dansstudio in Leuven. Daar spraken we met danslerares Lina De Cat (22). Zij is ervan overtuigd dat iedereen hip-hop kan aanleren. Je moet gewoon even de basis onder de knie krij-gen. “Bij hiphop is er een houding, net zoals bij ballet. Daar is de hou-ding heel hoog, recht en klassiek. Wat bij hiphop helemaal anders is. Zelf kan ik de verschillende hou-dingen heel goed vergelijken, want ik heb eerst 11 jaar ballet gedaan. Toen ik daarmee stopte, ging ik over op urban. Maar dat eerste jaar was niets voor mij. Mijn leerkracht zei wel dat ik moest volhouden, ik had de juiste houding gewoon nog niet. Volgens mij is dat iets wat de mensen, die voor de eerste keer komen proberen, afschrikt. Maar je moet je motivatie niet onmiddel-lijk laten schieten. Je moet blijven proberen, want je bent er na een tijdje gegarandeerd mee weg. Het is gewoon niet iets wat iedereen

VRiJhEiDSDANSwanneer we hiphop horen, horen we Flo rida, Jay z, the black eyed peas… misschien zelfs De Jeugd van tegenwoordig! we denken aan de muziek, maar we vergeten soms de dans. en we vergeten al helemaal waar het vandaan komt. tijd om daar verandering in te brengen! TEKST: LORELIES DECUypERE/ fOTO’S: yORIC DE VOS

“Muziek en je lichaam, meer heb je voor hiphop niet nodig”

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (55)

54 5555

‘zomaar’ kan, je moet het je eigen maken.” Het heeft echter niet al-leen met doorzettingsvermogen te maken. Je moet houden van wat je doet, anders heeft het geen zin dat je je aan hiphop waagt.

Veel hiphoppers van de oudere ge-neratie hebben commentaar op het feit dat er hiphop lessen gegeven worden. Zij zijn van mening dat de vrijheid van de dans verloren gaat door hiphop aan te leren. “Ik snap dat wel, omdat je een bepaalde flow (nodig) hebt bij het hiphop dansen. Maar je kan die flow ook voor een stukje aanleren. Het moet ergens wel in jou zitten natuurlijk, die voeling voor hiphop. Maar door het veel te doen, krijgen de meeste mensen het uiteindelijk wel onder de knie.”

WAT hEb JE NODiG?Lina vertelde ons dat je om hiphop te dansen niet veel nodig hebt: “Muziek en je lichaam, meer niet. En een positieve houding en bereid-heid om te proberen zijn ook erg belangrijk.”Maar hoe zit het met dans- ➔

Meer weten het Danshuis?

SURF NAAR

WWW.DANShUiS.COM

OF kOM EENS LANGS!

FREDERik

LiNTSSTRAAT 45,

3000 LEUVEN

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (56)

56 57

kledij? Dat is natuurlijk iets dat niet vergeten mag wor-

den. Aangezien hiphop een vrije dans is, is het niet meer dan logisch dat ook de kleren je een gevoel van vrijheid moeten geven. Ruime kledij is dan ook ideaal voor dit soort dans. Een losse top, een wijde jog-gingbroek en hoge sneakers maken de danser!

WAT kAN JE VERWAChTEN VAN EEN LES? Het eerste half uur bestaat uit opwarming, spieroefeningen, stret-chen en het aanleren van enkele specifieke technieken zoals bijvoor-beeld body rolls. “Zo’n opwarming is natuurlijk bij elke lesgever wat anders. Maar ik vind het persoonlijk heel belangrijk dat we ook spieren trainen, omdat je deze heel hard nodig hebt tijdens het dansen. Je moet je lichaam beheersen zodat je weet wat je aan het doen bent. En door te weten waar je spieren zitten en je spieren te voelen door intensief te trainen, ga je het tijdens het dansen makkelijker hebben. Spieroefeningen en stretchen zijn dus even belangrijk als de choreo-grafie op zich.”Het tweede half uur wordt er vooral gefocust op het aanleren van de choreografie en het dansen ervan.

hOE ZiT hET MET bLESSURES?Bij hiphop zijn er niet meer of minder blessures dan bij andere dansstijlen. “Het hangt er natuurlijk ook vanaf wat je allemaal doet. Ik heb zelf mijn voet gebroken bij het neerkomen uit een sprong, maar eigenlijk is het risico om tijdens het hiphop dansen iets voor te hebben volgens mij niet groter dan bij an-dere dansstijlen.” Blauwe plekken komen wel vrij veel voor… helaas!

WAT ViNDEN DE LEERLiNGEN?We spraken ook met Nina (19) en Alana (16), 2 leerlingen van

het Danshuis, en wilden wel eens weten waarom zij zo graag hiphop dansen. Nina heeft lange tijd andere dans-stijl uitgeprobeerd, maar toen ze hiphop ontdekte was ze meteen verkocht. “Het is stoerder en losser dan bijvoorbeeld ballet, wat redelijk stijf is. Hiphop is meer op de grond dansen. Die losse stijl en ruimte voor creativiteit, spreekt mij erg aan.”Ook Alana heeft haar zinnen gezet op het hiphoppen: “Ik heb niet echt een balletmeisje. Ik wilde altijd al iets wat sneller en op tempo was en dat heb ik in hiphop gevonden.” De dansstijl lijkt redelijk populair

en die populariteit neemt steeds toe. Zowel Jef (de broer van Lina) als Lina zelf zijn het er meteen over eens dat dit komt door de toegankelijkheid van het hiphop-pen. “Iedereen kan er gewoon mee van start gaan. Wil je verder gaan dan alleen de basis dan word je uit-eindelijk wel geconfronteerd met de technieken en basispassen die erbij komen kijken. In alle soorten dans heb je een bepaalde basis nodig. Maar bij ballet of jazz moet je jaren aan je techniek werken en bouwen vooraleer je goed kan gaan dansen. Dat is bij hiphop niet het geval. Je kan gewoon van start gaan en eigenlijk al echt dansen, zonder al die technieken”, aldus Lina.

Ter info! EéN JAAR LES VOLGEN iN hET DANShUiS kOST €170.iNTERESSE? MAiL DAN NAAR [emailprotected].

“je kan gewoon van start gaan, zonder allerlei technieken”

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (57)

56 57

TESTWAT WEET JiJ OVER… JE bREiN?!

0-4 Oh oh, jij mag die grijze cellen toch nog wat meer aan het werk zetten. Zelfs je eigen brein heeft nog geheimen voor jou. Tijd om in de boeken te vliegen en nieuwe verbindingen aan te maken. Zet die neuro-nen aan het werk!

5-7Een echte hersenexpert kan je jezelf (nog) niet noemen, maar je bent wel al op de goede weg. De grijze massa die onder je hersenpan verscholen zit, legt je geen windeieren. Maar als je helemaal op de hoogte wil zijn van wat er allemaal in dat kopje van jou gebeurt, neem dan de tijd voor wat extra research.

8-10Wauw! Ze zeggen vaak ‘verstand komt met de jaren’, maar als we deze test mogen geloven ben jij toch heel erg voor op je leeftijdsgenoten. Jij weet alles wat er te weten valt over je hersenen. Misschien je binnen enkele jaren specialiseren in de hersenen van de mensen? Zo kan je je ook verdiepen in de hersenencellen van anderen.

Bron: o.a. www.factslides.com, www.hersenstichting.nl, www.seven2success.com

onze hersenen zijn en blijven voor velen een mysterie. en toch zijn wetenschappers doorheen de jaren al veel meer te weten gekomen over de grijze massa van de mens. wonderbaarlijke dingen zou je zelfs kunnen zeggen. Dingen die iedereen zou moeten weten. Doe de test en laat je verbazen door deze indrukwekkende brain facts. TEKST: MIJNLEUVEN / fOTO: SxC

WAAR Of NIET WAAR? (oplossingen? Zie pagina 62.)

1.Hoe groter je hersenen, hoe slimmer je bent.

2.Het menselijk brein begint bij zuurstofgebrek af te sterven na 4 tot 6 minuten.

3.Op je zij slapen is beter voor je hersenen.

4.Dingen vergeten is goed voor je hersenen.

5. Je brein kent geen pijn.

6.De hersenen van een vrouw werken efficiënter.

7.Teveel alcohol zorgt ervoor dat we dingen vergeten.

8.Hoe vermoeider je bent, hoe creatiever je bent.

9.Je hersenen hebben een groot concentratievermogen.

10.Je brein liegt.

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (58)

58 59

beginnen je culinaire vingers te jeuken wanneer je Jeroen Meus aan het werk ziet? Maar weet je

niet goed hoer eraan te beginnen? Geen nood!

mijnLeuven trekt alle registers open en

toont je hoe het moet. Verwacht je aan heel wat lekkere gerecht-

jes. Snel klaarge-maakt en goed voor

de portemonnee.

1 bENODiGDhEDEN (2 pERSONEN):

• een halve courgette • 1 auber-gine • 1 ui • 2 knoflookteentjes • 3 takjes oregano • 200g spinazie • een half pakje room • 75g Grana padano (=Italiaanse kaas) • 1 pak lasagnevellen • 500ml groente-bouillon • 3el roomboter • 2el olijfolie • 2el bloem • peper • zout TiJD OM ERAAN TE bEGiNNEN!Verwarm de oven voor op 220°C en maak de bouillon klaar. Ondertus-sen kan je de courgette en auber-gine in plakjes snijden en op een bakplaat verdelen. Wrijf ze in met olijfolie, peper en zout en bak ze 10 minuten in de oven. Snijd nadien de ui in stukjes, pers de knoflook en hak de oregano-blaadjes fijn. Smelt de roomboter in een pan en bak de ui en knoflook zo’n twee minuten op een mid-delmatig vuur. Voeg dan de bloem toe. Blijf roeren terwijl alles nog een tweetal minuten bakt. Voeg een derde van de bouillon toe

en roer alles tot een glad mengsel. Herhaal dit nog twee keer met de rest van de bouillon en laat alles even inkoken. Breng op smaak met peper en voeg de oregano en spi-nazie toe. Laat alles al roerend slin-ken. Nadien mag de room en een derde van de grana padano erbij. Vet de schotel in met boter of olie, doe er een laagje saus in en bedek met een aantal lasagnebladen. Druk goed aan. Leg er dan wat plakjes courgette en aubergine op, en nadien weer een laagje saus. Herhaal dit tot alle groenten op zijn, maar zorg ervoor dat er nog wat saus overblijft voor de bovenste laag. Bovenop de saus komt dan de rest van de grana padano. De scho-tel mag nu 20 minuten in de oven. hANDiGE Tip(S): Wil je niet te veel tijd spenderen aan de saus? Dan kan je ook een simpele bechamel-saus maken.

2 bENODiGDhEDEN (4 pERSONEN):

• 1 kleine ui • 4 el ongezouten

Ovenschotels

Schotel 1Groentelasagne met spinazieKostprijs: H H HMoeilijkheidsgraad: H H H

Schotel 2Gebakken eieren met spinazie Kostprijs: H H Moeilijkheidsgraad: H H

Koken doe je zo[ [

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (59)

58 59

boter • 1kg spinazie • 500g champignons • 3 knoflookteentjes • 240 ml room • peper • zout • 4 eieren • Parmezaanse kaas • boterTiJD OM ERAAN TE bEGiNNEN!Kook de spinazie zo’n 1 tot 2 mi-nuten en laat afkoelen in een zeef. Neem nadien een handvol spinazie en knijp het vocht eruit. Herhaal dit tot de spinazie zo droog mogelijk is en hak alles fijn. Smelt dan de boter in een pan en bak de ui en knoflook tot ze glazig zijn. Voeg de champignons toe en laat alles garen. Pas dan mogen de room, de kruiden en de spinazie er-bij. Laat even sudderen en haal de pan van het vuur. Doe het mengsel in de schotel en maakt vier ‘putjes’ ter grootte van een ei. Breek boven ieder ‘putje’ een ei en zet de schotel 15 tot 30 minuten in de oven. Het gerecht is gaar wanneer het eiwit stevig is en het eigeel nog wat lopend. Om af te werken strooi je er wat Parme-zaanse kaas over.

hANDiGE Tip(S): Je kan de eieren ook klutsen onder de spinazie waardoor het gerecht meer op een quiche gaat lijken.

3 bENODiGDhEDEN (2 pERSONEN):

• 1 stengel prei • 1 ui • 250g gehakt • 200g aardappelpuree • boter • 100g bloem • 1 l melk • peper • zout • 200g Gruyèrekaas • muskaatnootTiJD OM ERAAN TE bEGiNNEN!Verwarm de oven voor op 200°C. Hak de ui fijn en laat deze met wat boter stoven in een pan. Wanneer je het gehakt gekruid hebt met pe-per en zout mag het bij de ui. Laat even bakken. Snijd vervolgens de prei fijn en stoof deze aan in een andere pan. Vergeet niet om regelmatig te roe-ren. Voor de saus heb je nog een derde pan nodig. Smelt er wat boter in en doe er bloem bij (evenveel boter als bloem). Goed roeren! Wanneer het mengsel naar koekjes ruikt, voeg je

(al roerend) een eerste deel van de melk toe. Nadien voeg je het twee-de deel toe. Herhaal dit tot de saus de gewenste dikte heeft. Kruid af met peper, zout en muskaatnoot. Haal de pan nadien van het vuur en voeg er nog 100g kaas aan toe. Opnieuw goed roeren. Is de saus klaar, dan giet je ze bij de prei en meng je alles goed door el-kaar. Bedek de bodem van de scho-tel nadien met gehakt. Druk zacht aan en giet er de prei met kaassaus over. Vul aan met de aardappelpu-ree en strooi er de rest van de kaas overheen. Nu nog 15 minuten in de oven! hANDiGE Tip(S): In plaats van ge-hakt kan je ook tofu of kabeljauw gebruiken.

4 bENODiGDhEDEN (2 pERSONEN):

• 4 eieren • 200g zelfrijzende bloem • 500ml melk • 4 theelepels fijne suiker • 1 theelepel vanille extractTiJD OM ERAAN TE bEGiNNEN!Verwarm de oven voor op 200°C en vet de ovenschotel om te beginnen in met een beetje olie. Mix nadien de melk, eieren, suiker en het vanille extract in een kom. Eens alles goed gemengd is, voeg je al roerend de bloem toe. Zorg dat dit gelijkmatig gebeurt. Gooi dus niet alle bloem in een keer in de kom. Giet het mengsel nadien in een schotel en zet alles zo’n 30 minu-ten in de oven. Wanneer de randen ‘pofferig’ en goudbruin zijn, is de pannenkoek gaar. Handige tip(s):Gooi alle ingredi-

niets gemakkelijker om klaar te maken en lekkerder om op te eten dan een ovenschotel. bovendien is het ideaal herfst- en wintervoer! Dus waarom niet een groepje vrienden uitnodigen om samen te koken en nadien gezellig sa-men te dineren. het enige wat jullie moeten doen, is de ingrediënten bereiden, alles in de schotel verzamelen en vervolgens de schotel integraal in de oven schuiven. that’s it! TEKST EN fOTO’S: DAISy HERMANS

Schotel 3Gehakt parmentier

Kostprijs: H H HMoeilijkheidsgraad: H H H

Schotel 4Ovenpannenkoek

Kostprijs: H Moeilijkheidsgraad: H

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (60)

60 61

Ram Nu het nieuwe schooljaar begonnen is, wil je een spectaculaire indruk maken. De oude ‘ik’ is klaar voor de vuilnisbak. Je karakter veranderen is niet nodig, maar voor een nieuwe look sta je absoluut te springen. Kies je voor een nieuwe kledingstijl of toch voor die hanenkam? Je krijgt sowieso de nodige aandacht. Let wel op met de gaten in je broek. GOUDEN Tip: EEN kip hEEFT EEN kAM, EEN kAM GEEN kip.

Stier Als stier ben je deze periode een beetje uit evenwicht. Na een leuke vakantie vind je je draai niet meer. Probeer iedere avond vijf minuten na te denken over de toffe momenten van de dag. Op zondag mag je natuurlijk al je frustratie van je lijf schreeuwen. Maar liefst niet om 7 uur ’s morgens, denk aan je huisgenoten. GOUDEN Tip: Op EEN SLACkLiNE VALLEN DOET GEEN piJN, Op DE GROND VALLEN VAAk WEL.

Tweeling Een nieuwe klas, nieuwe leerkrachten… Je bent hele-maal in de mood om nieuwe dingen te ontdekken. Maar soms kunnen die nieuwe dingen ook heel oud zijn. Leg je gsm even aan de kant en verstuur briefjes in onzichtbare inkt. Je schrijft wat je wil, want de leerkracht kan de boodschap toch niet lezen! GOUDEN Tip: EEN pEN SChRiJFT TOT DE iNkT Op iS.

Kreeft Met je beide voeten op de grond blijven, is moeilijk. In de klas zit je al wekenlang weg te dromen van je volgende reisbestemming. Je hebt zelfs de website van Airbnb al helemaal afgezocht voor een goedkope verblijf-plaats. Jammer dat de vakantie nog zo ver af is. Doe in tussentijd iets leuks met je vrienden vlakbij huis en ontdek dat België ook zijn positieve kanten heeft. GOUDEN Tip: ZiE JE DOOR hET RAAM EEN hALVE MAAN, DAN hEb JE JE GORDiJNEN NiET GOED DiChTGEDAAN.

Leeuw Je ouders worden gek van je luide muziek. Bovendien vinden ze urenlang filmpjes kijken geen nuttige bezigheid. Overweeg om zelf muziek te mixen en filmpjes op te nemen. Een cursus DJ voor beginners kan helpen! Laat je nieuwste creatie als eerste aan hen zien. Je ouders zullen gegarandeerd trots op je zijn, en (tip!) gevleide ouders geven meer zakgeld. GOUDEN Tip: MUZiEk MAAkT ALLES bE-TER, bEhALVE ZEEZiEkTE.

Maagd Alle dagen naar school gaan maakt je erg moe. Op Facebook zitten is de meest actieve bezigheid die je nog aankan. Probeer de tweede zondag van oktober toch een uitstapje te maken. Op de trappen van museum M bots je namelijk op een wonderlijk persoon. Dagen later vertel je nog steeds over jullie ontmoeting. GOUDEN Tip: EEN DRANkJE kRiJGEN, iS ZiLVER. EEN DRANkJE DELEN, iS GOUD.

TEkST: GOEDELE MAFRANS / iLLUSTRATiES: TiNNE CORNELiSSEN

Horoscoop

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (61)

60 61

Weegschaal Als weeg-schaal ga je een topperiode tegemoet. Je ontmoet leuke mensen en je relatie met je ouders is super. Je afspraak op de vierde zaterdag van september lijkt echter in het water te vallen omdat je iets kwijtgespeeld bent. Hoog tijd om je kamer op te ruimen. Nadien kan niets je succes nog in de weg staan. GOUDEN Tip: JE WEET NOOiT WAT JE bEZiT TOT JE kAMER OpGERUiMD iS.

Schorpioen Schorpioen toch. Tijdens deze periode maak je ruzie met alles en iedereen. Zelfs het zoutvaatje krijgt het hard te verduren. Tijd voor een beetje bezinning! Medi-teer, bid of luister naar muziek. Maar zoek de rust terug in jezelf. Anders zou je die teen van jou wel eens serieus pijn kunnen doen. GOUDEN Tip: GELUk VERVEELT ALTiJD. OMARM DRAMA, EN AF EN TOE OOk JE OUDERS.

Boogschutter Hoewel de winter nog niet is aangebroken, pak-ken de donkere wolken samen boven jou. Je lijkt voor het ongeluk geboren. Zelfs je perfect gemaakte huiswerk mag je wegsmijten na een koffie(aan)val. Gelukkig besef je tijdens de maand november dat iemand je leven beter maakt. Bedank hem of haar met een lekkere hamburger! GOUDEN Tip: ONDER DE LUChT VAN bELGiSCh GRiJS iS ELkE GLiMLACh EEN hOOFDpRiJS.

SteenbokSteenbok, de sterren zijn zeer duidelijk: ga hiphoppen! Is het niet in een club, dan tenminste op de vloer in de woon-kamer. De brokken die daarbij vallen, moeten je ouders er maar bij nemen. Je leert volhouden en dat helpt bij het ma-ken van een moeilijke keuze. Je nieuw aangeleerde moves staan ook goed op een feestje! GOUDEN Tip: EEN pLAkkER iN DE hAND bRENGT JE DOOR hET GANSE LAND.

Waterman Sporten doe je al meer dan genoeg. Je hebt het gevoel dat je iets wil bijdragen aan de maat-schappij. Misschien is jeugdadviseur worden wel iets voor jou. Denk goed na voor je een engagement aangaat. Eens je eraan begint, rekenen mensen op jou. Stel ze niet teleur. GOUDEN Tip: GOEDE RAAD VOOR EEN WATERMAN, ZORGT VOOR EEN FEEST iN DE bRAADpAN.

Vissen Je idool heeft afgedaan. Misschien moet je na al die jaren toch opnieuw overwegen wie je tegen je slaapkamermuren plakt. Een eigen kunstwerk staat alvast even goed. Leef je uit op een regenachtige zondagmid-dag, en tover een kleurrijk tafereel tevoorschijn. Geld kan je er beter niet voor vragen, maar je zal er sowieso wat mensen mee versteld doen staan. GOUDEN Tip: pLAkT DE kAT TEGEN DE DEUR DAN kRiJGT JE LEVEN kLEUR.

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (62)

62 63

TESTWAT WEET JiJ OVER… JE bREiN?! De Oplossingen

1.Hoe groter je hersenen, hoe slimmer je bent. NIET WAAR. Mensen worden beschouwd als één van de slimste wezens op aarde, maar we hebben zeker niet de grootste hersenen. Zo weegt het brein van een walvis 9 kg, terwijl het brein van de gemiddelde mens 1,3 kg weegt. De grootte van de hersenen zegt dus niets over de intelligentie. Wat dan wel? Het aantal neuronen (of zenuwcellen), de lichaamcellen die connecties leggen met de hersencellen. Hoe meer neuronen, hoe slimmer. Het brein van Albert Einstein woog bv. 1,230 kg. Dat is minder dan het gemiddelde. Maar de verbindingen tussen zijn hersencellen waren wel sterk ontwikkeld. 2.Het menselijk brein begint bij zuurstofgebrek af te ster-ven na 4 tot 6 minuten. WAAR Het menselijk brein heeft eigenlijk een voortdurende stroom aan zuurstof nodig om goed te kunnen functioneren, maar kan – in geval van nood zo’n 4 tot 6 minuten zon-der zuurstof. Zonder dat er (veel) schade aangericht wordt. Heeft je brein 5 tot 10 minuten geen zuurstofaanvoer, dan is er sprake van permanente hersenschade. En na maximum 15 minuten ben je hersendood. 3.Op je zij slapen is beter voor je hersenen. WAAR. Wanneer je op je zij slaapt, is dat beter voor je mentale gezondheid. Amerikaanse wetenschappers ontdekten dat afvalstoffen in de hersenen sneller worden opgeruimd wanneer je op je zij slaapt. Dat is belangrijk om ziektes zoals Alzheimer te voorkomen. Wan-neer je slaapt worden je hersenen ‘opgeruimd’. Afhankelijk van je slaaphouding gaat dat ‘opruimen’ dus beter of slechter.

4.Dingen vergeten is goed voor je hersenen. WAAR. Om goed te functioneren moeten je hersenen niet alleen informatie kun-nen opslaan, maar moeten ze ook kunnen vergeten. Doordat onnodi-ge informatie regelmatig ‘gedelete’ wordt, blijft je zenuwstelsel flexibel en behoudt het haar plasticiteit. Al-leen noodzakelijke informatie blijft dus permanent opgeslagen. Een foutje in dat proces, kan dat leiden tot mentale stoornissen. 5.Je brein kent geen pijn. WAAR. Je hersenen hebben geen pijnrecep-toren en zijn daardoor dus gevoel-loos. Daarom ook dat chirurgen soms hersenoperaties kunnen uitvoeren terwijl een patiënt wakker is. Mocht er geen schedel in de weg zitten, zou iemand een hele dag in je hersenen kunnen peuteren zonder dat je daar iets van voelt. 6.De hersenen van een vrouw werken efficiënter. WAAR. Hoewel de hersenen van een vrouw 8% kleiner zijn dan die van een man, is een vrouw toch even intel-ligent als een man. Uit een Spaanse en Amerikaanse studie blijkt dat de grootte van de hersenen bij vrou-wen niet van belang is omdat hun hersenen efficiënter werken. Hun zenuwcellen kunnen ingewikkelde opdrachten uitvoeren door minder energie en minder hersencellen te gebruiken. 7.Teveel alcohol zorgt ervoor dat we dingen vergeten. NIET WAAR. Als je teveel alcohol drinkt zijn je hersenen gewoonweg niet in staat om herinneringen op te slaan. Het is dus niet zo dat de gebeurtenissen van de avond voordien opgeslagen staan, maar dat je ze omwille van alcohol niet meer kan herinneren. Neen, die gebeurtenissen werden door je hersenen eigenlijk niet

geregistreerd. Dat komt omdat alcohol ervoor zorgt er geen (of zeer weinig) informatie tussen de verschillende zenuwcellen verspreid kan worden. 8.Hoe vermoeider je bent, hoe creatiever je bent. WAAR. Als je creatief aan de slag wil, doe je dat best wanneer je moe bent. Wanneer je moe bent weten je hersenen de verbindingen tussen je zenuwcellen niet goed meer liggen en slagen ze er niet in om afleidingen goed te filteren en kan je je niet goed focussen. Wat niet efficiënt is natuurlijk. Maar wel goed is voor de creativiteit omdat je hersenen dan nieuwe connecties moeten maken, die je de dingen vaak op een andere manier doen bekijken. 9.Je hersenen hebben een groot concentratievermo-gen. NIET WAAR. Je hersenen kunnen zich niet focus-sen. Ze zijn eigenlijk voortdurend afgeleid door allerlei prikkels. Op basis van een aantal experimenten hebben onderzoekers ontdekt dat mensen die bezig zijn met een taak, ongeveer tot de helft van de tijd gefocust bezig zijn. De andere helft dwalen ze af.

10.Je brein liegt. WAAR. En meer dan eens. Je brein kan namelijk niet om met alle kleine details die er om je heen gebeuren. Daarom maken ze verbindingen op basis van wat ze ‘denken’ dat er gebeurt. Je hersenen nemen de dingen die je doet dus niet op als een videofilmpje, ze maken foto’s van de belangrijkste gebeurtenis-sen en slagen die op. Als je die herinnering later ophaalt, raadt je brein wat er tussen die verschillende foto’s gebeurd is. Je kan er dus van overtuigd zijn dat iets op een bepaalde manier gebeurde, terwijl dat eigenlijk niet waar is.

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (63)

62 63

mijnLeuven magazine 18 - [PDF Document] (64)

64

kAbiNET JDe mening van de jongeren dringt het stadhuis binnen!

MEER WETEN OVER kAbiNET J? SURF NAAR WWW.kAbiNETJ.bE, LikE ONS Op FACEbOOk OF STUUR EEN MAiLTJE NAAR [emailprotected].

in een stad als leuven zijn jongeren niet weg te denken. sterker nog: leuven is dé jongerenstad van vlaanderen. en dat maakt dat de

stem van de leuvense jongeren onmisbaar is bij het beleid van de stad. kabinet j, de leuvense jongerenraad, brengt die stem over aan het stadsbe-

stuur en is de officiële spreekbuis van jongeren in de stad.

ZiN OM ZELF OOk LiD TE WORDEN VAN kAbiNET J? ALTiJD WELkOM! STUUR EEN MAiLTJE NAAR [emailprotected] EN

LAAT WETEN WAAROM JiJ GRAAG MEE WiL WERkEN.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Madonna Wisozk

Last Updated: 07/09/2023

Views: 5749

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Madonna Wisozk

Birthday: 2001-02-23

Address: 656 Gerhold Summit, Sidneyberg, FL 78179-2512

Phone: +6742282696652

Job: Customer Banking Liaison

Hobby: Flower arranging, Yo-yoing, Tai chi, Rowing, Macrame, Urban exploration, Knife making

Introduction: My name is Madonna Wisozk, I am a attractive, healthy, thoughtful, faithful, open, vivacious, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.